Vijesti 27.02.2019.

RJEŠENJE VIŠEDECENIJSKOG PROBLEMA Počinje gradnja vodovoda u Jagarama

ČITANJE: 2 minute

Izgradnja vodovodnog sistema Jagare, čime će biti riješen višedecenijski problem nedostatka vode viših dijelova ovog naselja, trebalo bi da započne polovinom marta. Ovaj projekat bi, ujedno, stvorio tehničke preduslove za rješavanje vodosnabdijevanja u gornjim dijelovima Starčevice i Obilićeva.

Prema najavi iz Odjeljenja za komunalne poslove, za ovaj veliki projekat iz oblasti vodosnabdijevanja biće izdvojeno 650.000 KM, a radovi bi trebalo da počnu 15. marta. Kako je planirano, ove godine bi trebalo da bude izgrađen primarni vodovodni sistem, što podrazumijeva dva rezervoara, dvije pumpne stanice, te dovodne i potisne cjevovode.

Jagare nemaju izvorišta značajnijeg kapaciteta, i, kako su pojasnili nadležni – potrebno je izgraditi vodovod koji bi preuzimao određenu količinu vode sa gradskog vodovoda u Karanovcu.

– Voda bi se dalje „dizala“ pumpama do određenih kota sa kojih bi se snabdijevali zaseoci: Dolovi – Kajkuti, Jagare – Vranješi, Maletići, Krčmari, Dodici, Peulje, Banovići, Škorići i Tomići – rekli su iz odjeljenja.

Ovo bi bila i prva faza, dok bi u drugoj, predviđenoj za narednu godinu – bio građen sekundarni dio mreže do korisnika.

Kao dugoročni cilj gradnje rezervoara u Jagarama, kako ističu iz gradskog „Vodovoda“ – jeste da se voda dovede na Ponir i time riješi problem vodosnabdijevanja treće i četvrte visinske zone mjesnih zajednica Starčevica i Obilićevo. Ove godine na širem području grada planirana je izgradnja više vodovodnih sistema. Uz Jagare, radiće se na gradnji vodovoda Česma II, III i IV visinska zona, a u planu su i vodovodi Banjica, podsistem Rekavice i Mišin han.

Jedan od najvećih projekata biće uvezivanje svih krakova cjevovoda velikog vodovodnog sistema „Crno vrelo“, koji bi u budućnosti trebalo da obezbijedi vodosnadbijevanje za 20.000 potrošača sa područja rubnih dijelova Banje Luke i Prijedora. U okviru ovog sistema, najprije će vodu dobiti potrošači koji se snabdijevaju sa Đurića glavice, a potom i oni sa Dedića lokve.

Prema podacima resornog odjeljenja, samo u protekle dvije godine izgrađena je vodovodna mreža ukupne dužine 23,7 kilometara.