Vijesti 19.09.2016.

Počinje realizacija projekta “Rekreacija žena treće životne dobi”

ČITANJE: 1 minuta

U periodu od septembra do kraja godine, Nanbudo centar Banjaluka će realizovati projekat pod nazivom “Rekreacija žena treće životne dobi”.

Cilj ovog projekta jeste da omogući optimalne uslove i mogućnosti ženama u trećoj životnoj dobi da kroz sportsko-rekreativne aktivnosti zadovolje svoju biološke, psihološke i sociološke potrebu za kretanjem, da sadržajnije i kreativnije provode slobodno vreme, čuvaju i unapređuju zdravlje, održavaju vitalnost, životni i radni optimizam, održavaju i unapređuju svoje opšte fizičke, funkcionalne i radne sposobnosti, otklanjaju prevremenu pojavu starenja, te produžavaju aktivni radni vijek i kreativnost.

Program je prilagođen ženama ove dobi, bez obzira na njihovu fizičku kondiciju i trenutno zdravstveno stanje. Takođe nije neophodno da imaju bilo kakvo iskustvo sa vježbanjem.

Za žene poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i žene sa troje i više djece, rekreacija je besplatna.

Vježbe će biti organizovane dva puta sedmično u fiskulturnoj sali JU Dječiji dom “Rada Vranješević”, Ulica Filipa Macure 25, i to ponedjeljkom od 20.00 časova, te četvrtkom od 19.30.

Grad Banjaluka je podržao ovaj projekat putem javnog poziva.