Biznis 13.11.2018.

Podrška Grada u obrazovanju kadrova u oblasti prerade drveta

ČITANJE: 1 minuta

Dodjelom poslovnog prostora u zakup pod posebnim uslovima, Grad Banja Luka podržaće Šumarski fakultet u stvaranju povoljnijih uslova za obrazovanje i usavršavanje kadrova u oblasti drvoprerade.

Odluka o dodjeli poslovnog prostora u zakup u vlasništvu Grada, koji se nalazi u upravnoj zgradi u Poslovnoj zoni „Ramići – Banja Luka“, naći će se pred odbornicima na zasjedanju 22. novembra. Ukoliko dobije podršku, Šumarski fakultet dobio bi ovaj prostor, ukupne površine od 114,70 kvadrata, na korištenje na period od dvije godine.

Kako je navedeno u obrazloženju odluke, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uputio je Odjeljenju za lokalni i ekonomski razvoj i strateško planiranje – molbu za dodjelu poslovnog prostora na korištenje za potrebe provođenja praktične nastave za studente, za uspostavljanje i razvoj Centra za praktičnu obuku odraslih u oblasti prerade drveta i razvoj Instututa za šumarstvo i preradu drveta kao podorganizacione jedinice fakulteta.

Osim studenata, u pomenutom Centru, praktičnu nastavu bi imali učenici Škole učenika u privredi, te odrasli koji žele da se osposobe i prekvalifikuju za rad u preduzećima.

Stoga je odlučeno da se Skupštini Grada predloži da se poslovni prostor u Poslovnoj zoni izda u zakup pod posebnim uslovima kao vid podrške Grada Banja Luka. Cijena zakupnine sa uračunatim PDV-om za dodijeljene prostorije iznosila bi 40,15 KM mjesečno, a način plaćanja zakupnine bio bi regulisan ugovorom između Grada i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.