Vijesti 02.11.2017.

Podrška poljoprivrednicima: 111 prijavljenih za subvencije

ČITANJE: 1 minuta

Za subvencije za poboljšanje kvaliteta zemljišta prijavilo se 111 poljoprivrednika. Za ove namjene obezbijeđeno je 318.000 KM, a sredstva su prikupljena na osnovu naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.

Planirano je da budu sufinansirani projekti čijom realizacijom se stvaraju uslovi za osposobljavanje neplodnog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju. Maksimalna sredstva koja može ostvariti aplikant utvrđuju su u visini 60 odsto od  vrijednosti projekta, a ne mogu biti veća od 6.000 KM po projektu.

Minimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se mora obuhvatiti ovim mjerama je jedan hektar, a maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koje se moglo prijaviti iznosi pet hektara.

Prema podacima Centra za razvoj poljoprivrede i sela, koji je i proveo javni poziv – 69 kandidata prijavilo se za subvencije za osposobljavanje i uređenje degradiranog zemljišta, 33 kandidata za popravku i poboljšanje plodnosti zemljišta i devet kandidata za melioraciju zemljišta slabijeg kvaliteta.

-Nakon kontrole ispunjenosti uslova iz javnog poziva, komisija ima zadatak da izvrši provjeru stanja na terenu, boduje kandidate, sačini rang listu, te završi ostale aktivnosti u skladu sa  pravilnikom o radu komisije – kazali su iz Centra, ističući da su osnovni ciljevi dodjele sredstava unapređenje i jačanje poljoprivrednog sektora, stvaranja tržišno orijentisanih proizvođača, jačanja njihove konkurentnosti i smanjenja stope nezaposlenosti kroz osposobljavanje, uređenje i poboljšanje kvaliteta poljoprivrednih zemljišta.

Jesenja sjetva na REC “Manjača”

Na Razvojno-edukativnom centru „Manjača“ u toku je jesenja sjetva, koja je planirana na površini od oko 60 hektara, na kojima će biti posijana sjemenska i merkantilna žita (pšenica, tritikale i raž). Uz jesenju sjetvu,  na REC „Manjača“ planirano je formiranje zasada voća na površini od oko jednog hektra.