Vijesti 22.03.2018.

Podrška projektu „Moja luka“

ČITANJE: 1 minuta

Predstavnici Grada Banja Luka  i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) posjetili su juče  Udruženje „Moja luka“, čiji je istoimeni projekat finansijski podržan u okviru projekta Regionalni program razvoja demokratije na zapadnom Balkanu (ReLoad ).

Udruženje se kroz projekat bavi pružanjem profesionalne podrške u rehabilitaciji, poticanju i održavanju socijalnih, kognitivnih i motoričkih sposobnosti djece i mladih sa višestrukim onesposobljenima kroz aktivnosti zbrinjavanja u dnevnom centru „Moja luka“, te kroz rad u kućnim uslovima sa djecom i mladim koji nisu obuhvaćeni niti jednim vidom organizovanog zbrinjavanja.

Projekat „Moja luka“  ima 17 korisnika i preko projekta ReLoad podržan je sa 43.348 KM od strane UNDP-a i Grada Banja Luka.

Podsjećamo da se Banja Luka u junu prošle godine pridružila projektu ReLoad u BiH, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.

Kroz projekat će, do 2020. godine,  gradskoj administraciji biti pružena podrška u segmentu dobre uprave, uključujući aktivnosti na jačanju saradnje sa organizacijama civilnog društva, a sa ciljem većeg učešća građana u procesima donošenja odluka i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima.