Biznis 23.02.2017.

Podrška razvoju tržišta mljekarstva

ČITANJE: 2 minute

Predstavnici Gradske razvojne agencije, potpisali su u utorak grant-ugovor za projekat “Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva”,  sa USAID/SWEDEN FARMA II projektom.

Projekat je kandidovan u ime projektnog partnerskog konzorcijuma koji čine: Poljoprivredna škola Banja Luka, Tehnološki fakultet Banja Luka i Gradska razvojna agencija Banja Luka.

Planirano je da se grant-ugovor za navedeni projekat realizuje u narednih 12 mjeseci.

Predložene aktivnosti trebalo bi da doprinesu unapređenju konkurentnosti i pristupu tržištima u sektoru mljekarstva, odnosno održivom ekonomskom razvoju, povećanju zaposlenosti, povećanju prodaje i prihoda domaćinstava, te povećnju mogućnosti za ispunjenje zahtjeva koji se odnose na standarde EU, a kroz novi funkcionalan mehanizam za praktično osposobljavanje učenika, studenata i farmera u sektoru prerade mlijeka, koji je u vezi sa novoformiranom radionicom za preradu mlijeka u Poljoprivrednoj školi Banja Luka.

Projektom je predviđeno provođenje sljedećih aktivnosti: adaptacija  prostora za radionicu za preradu mlijeka, nabavka opreme potrebne za provođenje praktičnih vježbi u oblasti prerade mlijeka, obuka profesora škole, izrada prijedloga programa osposobljavanja za prerađivače mlijeka, obuka prve grupe farmera, provođenje praktične nastave učenika škole i studenta, zatim obuke u vezi sa brendiranjem, marketingom, pristupom tržištu i funkcionalnim organizovanjem.

Podsjećamo, početkom septembra 2016. godine, Gradska razvojna agencija Banja Luka je pripremila projektnu aplikaciju za projekat pod nazivom “Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva”. Nakon što je komitet ocijenio projekte i donio odluku o finansiranju ovog projekta, te nakon provedenog postupka ugovaranja u skladu sa procedurama donatora, prije dva dana je potpisan i grant-ugovor.

USAID/SWEDEN FARMA II projekat je treće generacija projekata USAID-a i Vlade Švedske, a usmjeren je najviše na pružanje podrške organizacijama poljoprivrednih proizvođača i individualnih poljoprivrednika, na povećanje njihovih prinosa i poboljšanje kvaliteta proizvoda, te na jačanje privatnog sektora da ostvari pristup tržištu Evropske unije, poveća izvoz i prihode, kao i na otvaranje novih radnih mjesta.

Iz Gradske razvojne agencije napominju da će zajedno sa Poljoprivrednom školom i Tehnološkim fakultetom, a u skladu sa sporazumima o poslovno-tehničkoj saradnji, nastaviti sa pripremom i realizacijom zajedničkih aktivnosti koje se prije svega odnose na pripremu razvojnih projekata i kandidovanje ka dostupnim izvorima finansiranja.