Vijesti 25.11.2018.

PODRŽANA 43 UDRUŽENJA: 113.000 KM za projekte NVO sektora

ČITANJE: 2 minute

Grad je ove godine pružio finansijsku podršku za ukupno 43 projekta udruženja građana, za šta je iz budžeta izdvojeno 113.000 KM. Ovi projekti odabrani su putem dva javna poziva.

-Većina ovih projekata je već realizovana, a do kraja godine preostalo je još da se završi realizacija 17 projekata.  Ovogodišnja podrška je znatno veća u odnosu na prošlu godinu, kada je sufinansirano 14 projekata iznosom od 41.229 KM – kazali su u Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku.

Po prvom javnom pozivu, sufinansirano je 29  projekata udruženja građana, u ukupnom iznosu od 78.000 KM, dok je po drugom relizovano 14 projekata, u vrijednosti od 35.000 KM.

Podržani projekti u skladu su sa strateškim ciljevima Grada usmjerenim na obezbjeđivanje boljih uslova u zajednici za različite ciljne grupe: lica sa invaliditetom, djecu, sa osvrtom na djecu iz marginalizovanih grupa i  ruralnih sredina, stare osobe i žene.

Kao jedan od primjera za jačanje partnerstva sa civilnim sektorom, jeste i učešće Grada u projektu „Regionalni irogram lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ ReLOaD, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).

Prema izvještaju UNDP-a, po pitanju dodjele sredstava organizacijama civilnog društva, Grad Banju Luku karakteriše veći udio su(finansiranja) organizacija civilnog društva od prosjeka zabilježenog za sve analizirane partnerske jedinice lokalne samouprave u okviru ReLOaD projekta, a pozitivan trend bilježi se u planu za 2018. godinu gdje je većina sredstava za organizacije civilnog društva u budžetu Grada namijenjena za dodjelu putem javnih poziva.

Upravo u okviru programa ReLOaD, ove godine podržano je devet projekata udruženja građana, ukupne vrijednosti 180.348 KM, od čega će Grad u njihovom sufinansiranju učestvovati u iznosu od 30 odsto.

-Takođe, u pravcu jačanja kapaciteta civilnog sektora Grad je u 2018. godini putem javnog poziva podržao projekat koji je usmjeren na obuku zainteresovanih udruženja o upravljanju projektnim ciklusom, a održana je i edukacija na temu javnog zagovaranja. S druge strane, značajno je i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, a doprinos tome je realizovana obuka predstavnika Grada o upravljanju projektnim ciklusom od strane UNDP-a i učešće na Konferenciji ReLOaD projekta – zaključeno je u Informaciji o godišnjim aktivnostima udruženja od interesa za Grad i o aktivnostima ostalih udruženja građana, koja je prihvaćena na sjednici Skupštine Grada 22. novembra.

Prema podacima Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku na području grada evidentirano je ukupno 436 udruženja građana.