Vijesti 28.12.2022.

Pogledajte koji su neradni dani i kako će raditi dežurne ustanove za vrijeme praznika

ČITANJE: 4 minute

Povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, te obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske biće  izmijenjeno radno vrijeme za pravna lica i preduzetnike, koji posluju na području Banjaluke i dežurstva matičara Gradske uprave.

Kako se navodi na sajtu grada, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske neradni dani su:

1. i 2. januar 2023. godine (nedjelja i ponedjeljak),
9. januar (ponedjeljak) – Dan Republike Srpske

U dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

U dane pravoslavnog Božića za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani su:

6. januar – Badnji dan
7. januar – Božić

Radnici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.

Neradni dani i dežurstva u Gradskoj upravi

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, zbog obilježavanja novogodišnjih i božićnih praznika, Gradska uprava Banjaluke neće raditi u ponedjeljak, 2. januara, u  petak, 6. januara, kao ni u ponedjeljak, 9. januara, 2023. godine.

Iz Odjeljenja za opštu upravu napominju da će u te dane za eventualne hitne slučajeve – slučajeve smrti lica, čiji je upis u MK umrlih neodložan radi prevoza tijela van teritorije BiH, biti organizovano telefonsko dežurstvo matičara.

Matičari se mogu kontaktirati 2, 6, i 9. januara u terminu od osam do 13 časova putem telefona 051/244-444. Za svaki dan dežurstva poziv će biti proslijeđen dežurnom matičaru.

Radno vrijeme za praznike

Zakonom je precizirano da u dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

U nedjelju, 1. januara, kao i na Dan Republike Srpske, 9. januara, a u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banjaluka rade:

– u vremenu od 00.00 do 24.00 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih; trgovinski objekti tipa dragstor i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama, te

– u vremenu od osam do 21 čas trgovine na malo pogrebnom opremom.

Navedeni subjekti mogu da rade i 2. januara (ponedjeljak) u gorenavedenom radnom vremenu.

U ponedjeljak, 2. januara, od osam do 16 časova mogu da rade i pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, te trgovački centri u vremenu od osam do 22 časa.

Kada je riječ o ugostiteljskim objektima, za vrijeme praznika, sve do 28. januara, a u skladu sa novim Zaključkom gradonačelnika, ugostiteljski objekti, osim onih u stambenim zgradama, mogu raditi duže u odnosu na uobičajeno radno vrijeme.

Svi ugostiteljski objekti, uključujući i objekte smještene u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja mogu raditi u neograničenom radnom vremenu:

– 1.1.2023. godine,

– 2.1.2023. godine

– 7.1.2023. godine i

– 14.1.2023. godine.

U ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti isključivo smješteni van stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja mogu raditi u radnom vremenu dužem u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu, i to:

Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:

od 7.00 do 1.00 čas, radnim danima,

od 7.00 do 2.00 časa, vikendom (petak i subota).

Ugostiteljski objekti kojima je dodijeljen znak kvaliteta “zlatna kašika”:

od 7.00 do 2.00 časa, radnim danima,

od 7.00 do 3.00 časa, vikendom (petak i subota).

Noćni klubovi (disko-barovi, disko-klubovi/diskoteke i noćni barovi):

od 19.00 do 4.00 časa,

od 19.00 do 5.00 časova, vikendom (petak i subota).

Saloni za posebne prilike (svadbeni saloni i sl.):

od 7.00 do 4.00 časa.

U navedenom periodu ugostiteljski objekti, smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja,  rade u skladu s radnim vremenom propisanim Odlukom, i to: od 7.00 do 23.00 časa, radnim danima i vikendom (petak i subota).

Ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, kojima je dodijeljen znak kvaliteta “zlatna kašika” rade od 7.00 do 24.00 časa, radnim danima, a od 7.00 do 1.00 čas, vikendom (petak i subota).

Zaključak je donesen na zahtjev Zanatsko-preduzetničke komore regije Banjaluka, radi ukazane potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata, u vrijeme novogodišnjih praznika.

Dežurna apoteka

Dežurna apoteka za vrijeme novogodišnjih praznika biće “1. maj” u Ulici Milana Tepića.

(N.M.)

Oznake: Banjaluka, praznik