Biznis 01.04.2016.

Pogledajte listu deponenata Bobar banke čiji je novac najvjerovatnije propao

ČITANJE: 2 minute
bobar banka
Tužilaštvo BiH je zbog velikog interesa javnosti, objavilo i listu deponenata, čiji depoziti su zasigurno u pretežnom dijelu izgubljeni pokretanjem likvidacije Bobar banke i koji su najvjerovatnije izgubili najveće iznose, a među kojima ima institucija od javnog značaja, čime su izravno ugroženi i građani BiH, penzioneri, osobe koje potražuju zdravstvenu zaštitu…

Tužiteljstvo BiH i partnerske agencije nastavljaju borbu protiv nezakonitosti, a sa ciljem zaštite financijskog sistema BiH objavljena je lista deponenata Bobar banke čiji je novac najvjerovatnije propao:

Fondovi kojim upravlja IRB RS
13.660.949,61 KM po osnovu depozita
2.250.000,00 KM po osnovu akcija
31.451.341,83 KM po osnovu zajma

Elektroprivreda RS i zavisna preduzeća
cca 8,1 miliona KM po osnovu depozita

Elektroprivreda HZHB
cca 5,00 miliona KM po osnovu depozita

Garantni fond RS
cca 5,5 miliona KM po osnovu depozita

Grad Trebinje
cca 5,2 miliona  KM po osnovu depozita

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta BiH
cca 14,7 miliona KM po osnovu depozita

Vlada Brčko Distrikta BiH
cca 2,5 miliona KM po osnovu depozita

Hercegovačka banka dd u likvidaciji
cca 4,7 miliona KM po osnovu depozita

Javni fond za dječiju zaštitu RS
cca 2,1 milion KM po osnovu depozita

JU Zavod za zapošljavanje RS Pale
cca 12,3 miliona KM po osnovu depozita

Lutrija RS
cca 2,0 miliona KM po osnovu depozita

Ministarstvo finansija i trezora RS
cca 9,5 miliona KM po osnovu depozita

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS
cca 2,0 miliona KM po osnovu depozita

Područna privredna komora Banja Luka
cca 1,3 miliona  KM po osnovu depozita

Fond PIO RS Bijeljina
cca 0,3 miliona

Pošte Srpske
cca 0,9 milijuna KM

Bor banka Sarajevo
cca 2,5 miliona KM po osnovu depozita

PI Prehrana a.d. u stečaju Gradiška
cca 1,8 miliona KM depozita

Petrol BH Oil Company
cca 5 miliona KM po osnovu protesta po garanciji

Opština Rudo
cca 2,2 miliona KM

Opština Bileća
cca 0,75 miliona KM po osnovu depozita

Osiguranje garant Brčko
cca 1,1 miliona KM po osnovu depozita

Privredna banka Sarajevo
cca 3,1 miliona KM po osnovu depozita

Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove Banja Luka
cca 1,74 miliona KM po osnovu depozita

Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta
cca 2,9 miliona KM po osnovu depozita

AD Tvornica prečistača u stečaju Rogatica
cca 1,1 miliona KM po osnovu depozita

(Fokus.ba)