Vijesti 26.07.2020.

POLNA EDUKACIJA: Uspostavljeno savjetovalište za osobe sa poteškoćama u razvoju

ČITANJE: 2 minute

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banjaluka je u Domu omladine, prezentovalo rezultate projekta „Polna edukacija-prevencija i podrška“ koji je realizovan sa ciljem podrške osobama sa poteškoćama u razvoju.

– Ideja za projekat je nastala na osnovu iskustva rada sa korisnicima Centra za dnevno zbrinjavanje „Oniks“, Centra za dnevno zbrinjavanje “Dajte nam šansu – Zvjezdice“ i razgovora sa njihovim roditeljima. Polnost je osnovna karakteristika svih ljudskih bića koja je izražena u svim ljudskim aktivnostima. I kod osoba sa intelektualnim teškoćama polnost je dio ličnog identiteta, individualnog i socijalnog funkcionisanja – kažu u Odjeljenju za kulturu, socijalizam i socijalnu politiku.

Projekat je donio brojne pozitivne rezultate kako za djecu sa poteškoćama u razvoju, tako i za roditelje. Jačanje kapaciteta samih osoba sa intelektualnim poteškoćama ključni je aspekt prevencije zloupotrebe nad njima. Kontinuirana priča i razgovor o zaštiti od zloupotrebe kroz moderna sredstva komunikacije, kao i njihovog prihvatljivog ponašanja, bio je jedan od najvažnijih zadataka ovog projekta. Održivost projekta obezbijeđena je kroz uspostavljanje savjetovališta za spolnu edukaciju koje će moći koristiti korisnici i njihovi roditelji u dnevnom centru i van njega.

Koliko je ova usluga važna pokazuje činjenica da se u toku trajanja projekta održavao individualno-savjetodavni rad sa korisnicima o različitim temama, od ponašanja i upotrebe društvenih mreža, uznemiravanja preko modernih sredstava komunikacije, pa emocionalnih odnosa sa drugima.

Projekat „Polna edukacija – prevencija i podrška“ je realizovan kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansiran od strane Evropske unije (EU), a implementiran kroz Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). U projektu su učestvovali i studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci, a pretentovana je i brošura koja je nastala tokom relaizacije ovog projekta.

Projekat je realizovan u okviru platforme „Banjaluka ljudskog lica“ koji je sufinansirao Grad Banjaluka u partnerstvu sa organizacijom Centar za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu-Zvjezdice“ Banjaluka.

(SB/banjaluka.net)