Vijesti 21.07.2016.

Ponovljen javni poziv za prodaju pokretne imovine u Poslovnoj zoni

ČITANJE: 1 minuta

Danas, 21. jula, objavljen je ponovljeni javni poziv za prodaju pokretne imovine u Poslovnoj zoni “Ramići-Banja Luka”, pribavljanjem pisanih ponuda.
Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica, koja dostave ponude, neposredno ili putem pošte – do 5. avgusta 2016. godine, do 12.00 časova.

Ponude sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično u zatvorenoj koverti s naznakom „Ponuda za kupovinu pokretne imovine – ne otvaraj“ na adresu Gradske uprave Grada Banja Luka, Trg srpskih vladara broj 1, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, pozivom na broj:17-30-1373/16 (na koverti navesti kontakt telefon).

Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo ponuđača, obaviće Komisija za javnu prodaju pokretne imovine 10. avgusta, u 12.00 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj (broj tel. 244-444, lokal 750), a ponovljeni javni poziv pogledajte ovdje.