Vijesti 04.03.2016.

Popis u BiH bi mogao da bude poništen

ČITANJE: 2 minute
popis stanovnistva
Intenziviranje aktivnosti na objavljivanju konačnih rezultata popisa bilo je tema današnjeg razgovora ministara civilnih poslova Bosne i Hercegovine i koordinatora za popis u ime Savjeta ministara Adila Osmanovića sa rukovodstvom Agencije za statistiku BiH i predstavnicima entitetskih zavoda za statistiku.

Pozvani su svi ključni akteri da rade na iznalaženju rješenja kako bi rezultati bili objavljeni do 1. jula 2016.godine, kada ističe zadnji rok za objavu rezultata popisa provedenog 2013. godine.

Ministar Osmanović podsjetio je prisutne da ukoliko se ne iznađe rješenje i ne budu objavljeni rezultati u predviđenom roku, postoji opasnost da popis bude poništen.

Apelovao je da se ima u vidu da je najkasnije do 15. marta 2016. godine potrebno usvojiti ključni dokument “Jedinstveni program obrade popisne građe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.“, kako bi statističke institucije u BiH bile u mogućnosti da završe svoj dio posla i objaviti rezultate popisa u zakonom predviđenom roku.

Na sastanku je još jednom konstatovano da ne postoji jedinstven stav o tome ko se u BiH smatra rezidentnim stanovnikom. Učesnici sastanka pozvali su na iznalaženje rješenja koje je u skadu sa Zakonom o popisu i preporukama Međunarodne monitoring misije (IMO).

Najavljeno je da će iduće sedmice biti održana sjednica Popisnog biroa Agencije za statistiku BiH kada će biti nastavljeni razgovori o ovoj temi. Ministar Osmanović je pozvao rukovodioce statističkih institucija da na sjednici postignu ključni dogovor u vezi jednostvene obrade i objave podataka.

Predstavnici Agencije za statistiku informisali su prisutne da je Ugovor za skladištenje popisnog materijala sa dosadašnjim iznajmljivačem prostora istekao 31. decembra 2015.godine. Istaknuto je da Agencija intenzivno radi na rješavanju tog pitanja, te da ova činjenica ni na koji način ne utiče na sigurnost popisnog materijala.

(Agencije)