Vijesti 22.08.2017.

Popisane gradske nekretnine vrijede pola milijarde KM

ČITANJE: 2 minute

Vrijednost do sada procijenjene imovine grada, koja je evidentirana u jedinstvenom Registru nekretnina, iznosi skoro pola milijarde maraka.

Potvrdio je to šef Odsjeka za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom grada Čedomir Raković i dodao da je u tu aplikaciju do 1. avgusta upisano 5.516 različitih nekretnina.

– Do sada je određena vrijednost za njih 1.045, koja je procijenjena na 453,9 miliona KM – rekao je Raković i dodao da će u narednom periodu biti određena vrijednost ostale upisane imovine.
Naveo je da je prema raspoloživim podacima grad vlasnik 369 stanova vrijednih 1,6 miliona KM.

– Od tog broja 348 su u kategoriji neotkupljenih stanova, deset su zamjenski, koji se mogu koristiti za potrebe eksproprijacije, a 11 je za socijalne potrebe. Evidentirano je 299 poslovnih prostora vrijednih 55,7 miliona KM te 545 garaža, čija vrijednost još nije utvrđena – naveo je Raković.

Kada je u pitanju gradsko zemljište, do sada su registrovane parcele vrijedne 98,9 miliona maraka, a Raković je naglasio da nema preciznog podatka o tome koliko je još preostalo zemljišta koje je potrebno evidentirati.

– Kada je započeta implementacija Registra imovine grada procijenjeno je da se okvirno kroz ovu bazu podataka mora evidentirati 30.000 raznih vrsta nekretnina – rekao je Raković.

Nije precizirao kada će biti završena registracija i procjena gradskih nekretnina.

– Popis imovine Banjaluke je dugotrajan i spor proces, koji zavisi od mnogo faktora. Prije svega to se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, za koje je u najvećoj mjeri nadležna Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Isto tako važna je i brzina kojom će grad dobijati podatke o nepokretnostima od ustanova i institucija koje njima raspolažu – rekao je Raković.

Stvaranje elektronske baze podataka o imovini grada je u više navrata naglašavano kao jedan on najvećih prioriteta aktuelne gradske vlasti, ali i njihovih prethodnika. Cilj je da se na jednom mjestu nalaze podaci o nepokretnostima, da bi bili bolje zaštićeni interesi grada i spriječena uzurpacija njegove imovine. Na taj način bi gradske vlasti znale kojim resursima raspolažu i kako ih mogu najbolje iskoristi za bolji razvoj Banjaluke.

Realizacija

Grad je polovinom prošle godine započeo implementaciju projekta “Upravljanje imovinom”, koji finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA). U sklopu realizacije projekta gradu je doniran i softver, odnosno računarska aplikacija Registar nekretnina.

(Glas Srpske)