Biznis 13.01.2021.

Poreska uprava nije blokirala račun “Akvane”

ČITANJE: 1 minuta

Poreska uprava Republike Srpske nije blokirala žiro račune poreskog obveznika JP „Akvana“ Banjaluka, već je kao i svakom drugom poreskom obvezniku koji ima dospjele, a neizmirene poreske obaveze, nakon opomene, dostavila rješenje o prinudnoj naplati dospjelih poreskih obaveza, potvrđeno je iz Poreske uprave za Banjaluka.net.

“Rješenja o prinudnoj naplati smo tom poreskom obvezniku dostavljali i u 2020. godini, a zbog neizmirenih poreskih obaveza iz te  godine. Ukupne dospjele, a neizmirene obaveze ovog poreskog obveznika iznose oko 350.000 KM i odnose se na obaveze za poreze i doprinose iz 2020. godine, dok ovaj poreski obveznik ima i obaveze po osnovu reprograma iz 2014. godine u iznosu od oko 80.000 KM, čija naplata je prolongirana na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane korona virusom”, navode u Poreskoj upravi Republike Srpske.

Iz Poreske uprave dodaju da u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, svaki poreski obveznik koji ima dugovanja može podnijeti zahtjev za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, odnosno reprogram, što je osnov za obustavljanje postupka prinudne naplate poreskih obaveza.

(Banjaluka.net)