Vijesti 17.04.2016.

Poreska uprava otpisala 73,63 miliona maraka duga

ČITANJE: 4 minute
poreska-uprava-ist.-sa
Poreska uprava RS otpisala je prošle godine 73,63 miliona maraka duga za porez i doprinose koji se odnosi na preduzeća u kojima je pokrenut stečaj, zastarjela potraživanja i kamate.

Statistika iz izvještaja o radu Poreske uprave RS za 2015. godinu, koji je usvojila i Vlada RS, još jednom je potvrdila staru boljku da veliki procenat duga firmi u stečaju ne može biti naplaćen. Suština problema je da preduzeća po odlasku u stečaj nemaju dovoljno imovine čijom prodajom bi bili namireni povjerioci. Poreska uprava je po okončanju stečajnog postupka prinuđena da donese rješenje o nenaplativosti preostalih poreskih obaveza.

– Po tom osnovu lani je doneseno 100 rješenja na osnovu kojih je otpisano 68,61 miliona KM duga – navedeno je u izvještaju Poreske uprave.

Poreska uprava je lani donijela i 14.864 rješenja o nenaplativosti obaveza na osnovu zastare potraživanja u iznosu od 3,22 miliona, dok su se 103 rješenja odnosila na otpis kamate u iznosu od 1,80 miliona KM.

U Poreskoj upravi ističu da su u ovakvim slučajevima nemoćni i da ne mogu da naplate cijeli iznos duga.

– Ova dugovanja nisu oproštena, nego su otpisana na osnovu odluka suda i zakonskih rješenja – istakli su u Poreskoj upravi.

U izvještaju o radu Poreske uprave je navedeno da je od 2002. do kraja 2015. godine pokrenuto čak 1.409 stečajeva. Stečajni postupak je okončan u 1.143 preduzeća, u 28 slučajeva je obustavljen, a još traju stečajevi u 238 firmi. U istom periodu pokrenuta su i 2.593 likvidaciona postupka od kojih je 2.025 okončano, 428 obustavljeno, a 140 traje i danas. Samo u 2015. godini pokrenuto je 118 stečajeva, dok je kod 284 poreskih obveznika započet postupak likvidacije.

“Prijavljena potraživanja na osnovu pokrenutih stečajeva u 2015. iznose 13,18 miliona od čega je priznato 6,94 miliona KM. Dug preduzeća u kojima je u toku postupak likvidacije iznosi 10,19 miliona, a lani je priznato svega 686.878 miliona KM”, navedeno je u izvještaju Poreske uprave RS.

Poreznici su lani pokrenuli 54.818 postupaka prinudne naplate kojima je obuhvaćeno 127,09 miliona KM duga, a naplaćeno je 36,45 miliona. Na osnovu sklopljenih reprograma u 2015. je naplaćeno 46,29 miliona KM.

“Dospjele, a nenaplaćene reprogramirane obaveze na kraju 2015. iznosile su 13,77 miliona, dok ostatak duga po reprogramima potpisanim na osnovu odluka Vlade RS iznosi 122,66 miliona KM “, navedeno je u izvještaju Poreske uprave.

Ukupan dug za poreze i doprinose na kraju 2015. iznosio je 1,47 milijardi maraka, što je za 45,08 miliona više u odnosu na 2014. godinu.

Član Udruženja ekonomista RS – SWOT Predrag Duduković kaže da se dug preduzeća u kojima je pokrenut stečaj vuče decenijama.

“Poreska uprava sigurno ima razlog zašto taj dug nije naplaćen, jer je nastao davno. S druge strane postavlja se pitanje zašto je dug nastao jer se poslije nekoliko mjeseci može utvrditi da li ima poremećaja u nekom preduzeću i odreagovati ispravno. Potrebno je na jednu stranu staviti preduzeća koja su u stečaju, jer iz stečajne mase prosto nije bilo novca da dug bude naplaćen. Sa druge strane su zastarjela potraživanja, koja su možda i mogla biti naplaćena da je odreagovano na vrijeme. Zbog toga je potrebno pojačati kontrole i na vrijeme utvrditi postojanje poremećaja kod preduzeća”, kazao je Duduković.

On je naglasio da dug za poreze i doprinose stalno raste i da je činjenica da od 1,47 milijardi potraživanja polovina nikada neće biti naplaćena.

“Mnoga preduzeća koja duguju novac više ne postoje i njihove obaveze nikada neće biti naplaćene”, rekao je Duduković i dodao da ovi podaci pokazuju loše stanje u privredi RS koja ne može izmirivati obaveze po osnovu poreza i doprinosa zbog čega vlast treba raditi na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta jer će se na taj način sliti više novca u budžet RS.

Istrage

Poreska uprava RS podnijela je lani 32 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog sumnje da su krivičnim djelima oštetili budžet Srpske za 10,8 miliona KM.

Otpisana potraživanja (miliona KM)

Stečaj 68,61

Zastara 3,22

Kamate 1,80

Pokrenuti stečajevi i likvidacije

2002-2015. 2015.

Stečajevi 1.409 118

Likvidacija 2.593 284

Prinudna naplata

54.818 – broj postupaka

127,09 miliona – dug

36,45 miliona – naplaćeni dug

(Glas)