Vijesti 28.03.2021.

Poreska uprava: Rok za podnošenje godišnjih prijava ističe 31. marta

ČITANJE: 2 minute

Poreska uprava Republike Srpske saopštila je da u srijedu, 31. marta, ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2020. i 2021. godinu i pozvala poreske obveznike da poštuju zakonske rokove.

Poreska uprava pozvala je poreske obveznike da na vrijeme podnose prijave, ali i da u zadatim rokovima plate propisane poreske obaveze i na taj način izbjegnu eventualne sankcije.

“Cilj Poreske uprave Srpske nije kažnjavanje poreskih obveznika, nego da bude njihov servis, koji će im uvijek biti na usluzi i pomoći da jednostavnije izvrše svoje poreske obaveze, sa krajnjim ciljem povećanja stepena dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza”, saopšteno je iz Poreske uprave.

Kada je riječ o fizičkim licima, podsjećaju iz Uprave, 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2020. godinu, zatim za podnošenje godišnje prijave poreza po odbitku za 2020.godinu, koju podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, te poreske prijave za registrovano oružje za 2021. godinu.

“Kod preduzetnika, 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2020. godinu, godišnje poreske prijave za malog preduzetnika koja se podnosi samo ako u 2020. godini nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika i/ili je u 2020. godini prijavljen porez manji od 240 KM, te poreske prijave za posebnu republičku taksu i za komunalnu taksu za 2021. godinu”, pojašnjava se u saopštenju.

Kada je riječ o pravnim licima, poslovnim jedinicama pravnih lica iz FBiH, te stranim pravnim licimaa sa stalnim mjestom poslovanja, 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2020. godinu, godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2020. godinu, koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u 2020. godini prelazi 700.000 KM, te poreske prijave za komunalnu taksu i za registrovano oružje za 2021. godinu.

Poreska uprava Republike Srpske je od prošle godine omogućila elektronsko podnošenje svih poreskih prijava iz svoje nadležnosti, čime je napravljen veliki iskorak na polju digitalizacije poslovanja ove institucije.

“Omogućavanjem elektronskog podnošenja prijava poreski obveznici, koji su registrovani za elektronske usluge Poreske uprave Srpske, ne moraju dolaziti u Poresku upravu da bi predali poresku prijavu čime se štedi vrijeme i smanjuju troškovi poreskim obveznicima, te sprečava čekanje u redovima što je posebno značajno u trenutnim uslovima pandemije virusa korona kada je broj kontakata potrebno svesti na minimum”, navodi se u saopštenju.

Osim toga, ističe se, važno je naglasiti i da su postupci podnošenja poreskih prijava i plaćanja poreza relativno jednostavni pošto su i prijave jednostavno koncipirane.

Više informacija o rokovima za podnošenje poreskih prijava i rokovima za plaćanje poreskih obaveza, poreski obveznici mogu pronaći u “Poreskom kalendaru za 2021. godinu”, koji je objavljen na internet stranici Poreske uprave Srpske.

(Srna, E.M)