Biznis 25.09.2018.

PORESKA UPRAVA RS: Ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti

ČITANJE: 1 minuta

Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2018. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina. 

Naime, propisani rok za uplatu druge rate do kompletnog iznosa je najkasnije do 30. septembra 2018. godine. S tim u vezi, naglašavamo da će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

Pored toga, Poreska uprava Republike Srpske poziva i sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti.

Takođe, Poreska uprava RS će intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze.

Inače, Poreska uprava RS je u prvih osam mjeseci ove godine po osnovu poreza na nepokretnosti prikupila 19,2 miliona KM, što je za 3,2 miliona KM ili 20 procenata više u odnosu na isti period 2017. godine, što predstavlja zadovoljavajući trend naplate ove vrste prihoda koji isključivo pripada lokalnim zajednicama u RS.