Biznis 09.05.2019.

PORESKA UPRAVA RS: Ostvaren rast prihoda, u 2019. prikupljeno 840 miliona KM

ČITANJE: 3 minute

Poreska uprava Republike Srpske je u prva četiri mjeseca ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 839,7 miliona maraka, što je za 18,4 miliona KM ili dva odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Ovi podaci ukazuju na zadovoljavajući rast prihoda u gotovo svim segmentima, čime je nastavljen pozitivan trend naplate. Zasluge za takve pozitivne pokazatelje se mogu pripisati svakodnevnim aktivnostima koje Poreska uprava preduzima u okviru svoje nadležnosti kroz redovnu naplatu i terenske kontrole, kao i usluge poreskim obveznicima ali je naročito automatizacija poslovnih procesa kroz implenetaciju Integrisanog informacionog sistema u Poreskoj upravi uticala na pozitivan efekat naplate javnih prihoda.

Kada su u pitanju direktni porezi, u periodu januar-april ove godine naplaćeni su u iznosu od 196,2 miliona maraka, što je za četiri procenta manje nego u istom periodu prošle godine. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 67,5 miliona KM, što je za 15,7 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS.

Porez na dobit je u prva četiri mjeseca ove godine naplaćen u iznosu od 118,6 miliona KM, što je za 7,4 miliona maraka ili sedam odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Što se tiče naplate poreza na nepokretnosti, ona je u prva četiri mjeseca ove godine iznosila 5,2 miliona KM, što je za tri procenta više nego u istom periodu prošle godine, dok je naplata poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara u posmatranom periodu veća za sedam procenata.

Naplata doprinosa je u prva četiri mjeseca ove godine zabilježila značajan rast, te je naplaćeno 505,8 miliona KM, što je za 38,2 miliona KM ili osam odsto više nego u istom periodu prošle godine. Tako je za Fond PIO naplaćeno 285,8 miliona maraka ili 20,3 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 182,2 miliona maraka što je više za 15,3 miliona maraka u odnosu na uporedni period. Pored toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite koja je iznosila 24,2 miliona KM ili osam odsto više, dok su prihodi po osnovu doprinosa za Zavod za zapošljavanje naplaćeni u iznosu od 11,9 miliona KM ili devet procenata više.

Kod ostalih javnih prihoda, u periodu januar-april ove godine ostvarena je naplata od 137,3 miliona KM, što je za jedan procenat manje nego u istom periodu 2018. godine. Tako su takse i naknade naplaćene u iznosu od 85,7 miliona maraka, što je za 7,2 miliona maraka više. Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 10,1 milion maraka ili 15 procenata više, kazne su naplaćene u iznosu od 6,5 miliona KM ili šest odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 17,8 miliona maraka, što je za 9,5 miliona KM manje nego u uporednom periodu prošle godine. Razlog manje naplate ostalih prihoda je u činjenici da je Akcijski fond RS do sada uplatio nešto manji iznos po osnovu dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima.