Vijesti 02.12.2022.

Poreska uprava Srpske za 11 mjeseci prikupila 2,816 milijardi KM

ČITANJE: 2 minute

Poreska uprava Republike Srpske je za 11 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 2,816 milijardi maraka, što je za 335,6 miliona KM ili 14 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, ali i za 105 miliona KM ili 17 odsto više u odnosu na plan naplate za posmatrani period, saopšteno je iz ove uprave.

Kako se navodi, iz ovih podataka je vidljivo da je naplata za 11 mjeseci ove godine značajno premašila ukupnu naplatu javnih prihoda Republike Srpske u cijeloj prošloj godini, koja je tada iznosila 2,740 milijardi KM, a što ukazuje na nastavak pozitivnih kretanja ukupnog poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj, te na pravovremene aktivnosti Poreske uprave RS, a što se direktno oslikava i na rezultate u naplati javnih prihoda.

Posmatrano po pojedinim grupama javnih prihoda, evidentno je da je naplata direktnih poreza za 11 mjeseci ove godine veća za 35 odsto, doprinosa za 10 odsto, a ostalih javnih prihoda za šest odsto, u odnosu na isti period prethodne godine, navodi se u saopštenju.

Prema podacima Uprave, doprinosi su naplaćeni u iznosu od 1,775 milijardi maraka, što je za 155,6 miliona KM više nego u istom periodu 2021. godine, iako je došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 odsto. Naplata doprinosa za Fond PIO, Fond dječje zaštite i za Zavod za zapošljavanje veća je za po 15 odsto, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja na istom nivou kao u istom periodu prošle godine.

Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od oko 594,3 miliona KM, što je za 153,7 miliona maraka više nego u istom periodu prehodne godine. Najveći rast se i dalje bilježi kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 310,7 miliona maraka, što je za 91,8 miliona KM ili 42 odsto više nego za 11 mjeseci prošle godine. Pored toga, rast naplate kod direktnih poreza bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 241,6 miliona maraka, što je za 34 odsto više u odnosu na period januar-novembar prethodne godine.

Kod ostalih javnih prihoda, kako navode iz Poreske uprave, naplata je za 11 mjeseci ove godine iznosila 445,4 miliona maraka, što je za 25,8 miliona KM više u odnosu na isti period prethodne godine, uz rast naplate prihoda od kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od 20, odnosno 37 procenata, dok je naplata taksi i naknada na nivou prošlogodišnje iako je došlo do umanjenja ili ukidanja naplate određenih taksi.

Što se tiče samo novembra ove godine, naplata je iznosila 250 miliona KM, što je za 27,5 miliona maraka ili 12 procenata više nego u istom mjesecu prošle godine, pri čemu je naplata direktnih poreza veća za 13 odsto, doprinosa za 10 odsto, a ostalih javnih prihoda za 22 procenta.

(N.M.)