Biznis 13.03.2019.

Poreske prijave za takse obavezno podnijeti elektronski

ČITANJE: 2 minute

Poreska uprava Republike Srpske je, sa ciljem jačanja usluga poreskim obveznicima i pojednostavljenja procedura, uvela novu mogućnost a to je elektronsko podnošenje poreskih prijava za posebnu republičku taksu, komunalnu taksu i boravišnu taksu.

Ova nova usluga uvedena je 11. marta i za sada je ostavljena mogućnost dobrovoljne prijave, ali će od 20. marta ove godine elektronsko podnošenje poreskih prijava za posebnu republičku taksu, komunalnu taksu i boravišnu taksu biti obavezno.

“S tim u vezi, obavještavamo poreske obveznike da je stavljanjem u funkciju ove nove usluge počela i registracija korisnika sistema-fizičkih lica, koja su od strane poreskog obveznika ovlašćena za podnošenje poreskih prijava. Sve potrebne informacije o postupku registracije i načinu popunjavanja prijava mogu naći na internet stranici Poreske uprave RS www.poreskaupravars.org, u rubrici Aktuelnosti.

Inače, predstavnici Poreske uprave Republike Srpske su početkom marta ove godine širom Republike Srpske održali niz obuka poreskih obveznika za elektronsko podnošenje poreskih prijava za posebnu republičku taksu, komunalnu taksu i boravišnu taksu. Ova aktivnost je organizovana u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, a cilj je bio da se poreskim obveznicima pomogne da što lakše i jednostavnije podnesu ove poreske prijave elektronskim putem.

Poreska uprava Republike Srpske je u posljednjih nekoliko godina učinila mnogo na polju pružanja elektronskih usluga poreskim obveznicima. Razvijene su brojne elektronske usluge za poreske obveznike, ali će Poreska uprava RS u narednom periodu nastaviti tim putem razvoja elektronskih servisa Poreske uprave RS kao i težiti podsticanju poreskih obveznika da ih aktivno koriste. S tim u vezi, Poreska uprava RS će nastojati da iskoristi brz razvoj informacionih tehnologija da ostvari svoje ciljeve u pogledu elektronskih usluga i smanji
troškove ispunjenja poreskih obaveza poreskim obveznicima, te da smanji troškove poslovanja Poreske uprave RS, kao i da poresku administraciju učini što efikasnijom.

Iz tog razloga, opredjeljenje Poreske uprave RS za naredni period je da omoguće podnošenje svih poreskih prijava elektronskim putem, da omoguće registraciju poreskih obveznika i obveznika doprinosa elektronskim putem, ali i da završe razvoj funkcionalnosti e-sandučeta, te da konstantno ispitujemo potrebe poreskih obveznika kako bi kreirali nove elektronske usluge”, navodi se u saopštenju.