Biznis 16.01.2016.

Porez za društveno odgovorne kompanije!

ČITANJE: 3 minute
porez
Novim Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske preduzećima su rashodi za humanitarne svrhe, koji se priznaju pri obračunu poreske osnovice, ograničeni na maksimalno tri odsto ukupnog prihoda u toj godini, bez mogućnosti da se donacija koja premašuje taj iznos prenese u naredne godine, a smanjen je i iznos stipendija koje se priznaju kao rashodi.

 U odnosu na stari zakon u kojem su bili priznati rashodi po osnovu datih stipendija studentima i učenicima do 75 odsto od prosječne plate u RS, novi Zakon o porezu na dobit koji je stupio na snagu 01. januara, ovaj rashod priznaje samo do iznosa neoporezivog ličnog dohotka.

To znači da će umjesto oko 620 KM koliko su poslodavci do sada mogli da daju studentima i da taj rashod bude priznat prilikom obračuna poreske osnovice, sada moći da daju svega 200 KM.

Novim Zakonom o porezu na dobit RS, među rashodima koji se priznaju pri utvrđivanju poreske osnovice nisu navedeni troškovi putovanja, hrane, smještaja i dnevnica, kao ni nagrade radnicima.

Takođe, novi zakon izdatke za reprezentaciju priznaje samo u iznosu od 30 odsto od troškova koji su dokumentovani i to samo ako njihov primalac nije povezano lice.

Kada su u pitanju strana pravna lica, najznačajnije izmjene u novom zakonu su to što je uvedeno oporezivanje isplate dividende i udjela u dobiti stranim pravnim licima. Po dosadašnjem zakonu isplata udjela u dobiti stranim pravnim licima je bila neoporezovana.

Porez na dobit obveznici u RS kao i do sada plaćaće po stopi od 10 odsto na poresku osnovicu za tu poresku godinu.

Vlast RS puni praznu kasu

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da je potpuno jasno da ovakvim rješenjem vlast u RS nastoji da uzme što više od kompanija po osnovu poreza.

„To će, naravno, imati negativne posljedice. Na ovaj način vlasti RS su izbjegle da povećaju poreze, ali su povećali nivo zahvatanja poreza, jer je osnovica povećana time što su iz nje izuzeti oni troškovi koji su do sada bili prihvatani kao troškovi poslovanja“, naglasio je Pavlović.

Novim Zakonom o porezu na dobit RS nije predviđeno oporezivanje pravnog lica sa statusom malog poreskog obveznika kao što je to bilo propisano zakonom koji je bio na snazi do kraja 2015. godine. To znači da i mali poreski obveznici sada podliježu plaćanju poreza na dobit po stopi od 10 odsto. Dosadašnjim zakonom mali obveznici su mogli da plaćaju porez koji se obračunavao po stopi od dva odsto na njihov ukupan godišnji prihod.

Iz ovog zakona izbrisane su ključne stavke koje su bile sadržane u nacrtu, a koje su izazvale ogromno negodovanje poslovne zajednice. Nacrtom zakona bilo je predviđeno da se rabat, koji ulazi u poresku osnovicu, ograniči na maksimalno tri odsto vrijednosti prihoda od prodaje.

Zbog takvog prijedloga najveće firme u RS najavile su preseljenje u FBiH, pa je Vlada RS odustala od toga. Takođe, veliko negodovanje privrednika izazvao je i član kojim je bilo predviđeno da se izdvajanja za reklamu i propagandu priznaju u visini stvarnih rashoda do pet odsto od ukupnog prihoda preduzeća. I taj prijedlog je izbačen iz konačnog zakonskog rješenja.

(BN)