Politika 26.05.2016.

Poslanici usvojili Nacrt zakona o visokom obrazovanju

ČITANJE: 1 minuta

Usvojen je i Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, kojim se uređuje način i postupak mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, izbor, prava i obaveze arbitara i miritelja, kao i način osnivanja tijela za mirno rješavanje radnih sporova.

Narodna skupština Republike Srpske primila je k znanju godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2015. godinu.

Usvojena je i informacija o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za period januar-decembar 2015. godine.

Parlament Srpske usvojio je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske, kojim se propisuje da predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske može sklopiti sporazum sa predsjednikom Vrhovnog suda Federacije BiH /FBiH/ o saradnji i pružanju pomoći između sudskih policija Republike Srpske i FBiH.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske prekinuta je danas prije rasprave o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,99 odsto osnovnog kapitala Rudnika željezne rude “LJubija” Prijedor metodom neposrednog odabira kupca.

Dvanaesta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske prekinuta je nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, a o njenom nastavku javnost će biti blagovremeno informisana.

(Agencije)