Biznis 31.03.2016.

Poslodavac mora da prijavi radnika dan prije zastupanja u radni odnos

ČITANJE: 1 minuta
posao
Poslodavac će imati obavezu da novog zaposlenog prijavi dan prije stupanja u radni odnos, umjesto sedam dana koje je do sada imao na raspolaganju.

To je propisano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa, koji će stupiti na snagu osmog dana od objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Vlada Federacije BiH predložila je izmjene i dopune u cilju stvaranja pravnog osnova u borbi protiv crnog tržišta, a koje su u potpunosti usvojene nakon što ih je danas odobrio Dom naroda, a ranije i Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Druga izmjena i dopuna odnosi se na to da se omogućava svakom osiguraniku putem informacionog sistema u Poreskoj upravi FBiH da ima direktan pristup o uplaćenim doprinosima od poslodavca.

“Dok u cijelosti ne bude u funkciji elektronski dokument i elektronski pečat osiguranik će i dalje na pismeni zahtjev upućen Poreskoj upravi moći dobiti uvjerenje o uplaćenim doprinosima koje služi kao javna isprava”, potvrdila je ranije pomoćnica ministarke finansija Mira Bradara.

Predložene izmjene u vezi s uvidom u stanje uplaćenih doprinosa temelji se na činjenici da je Poreska uprava Federacije BiH, u saradnji s FAR projektom USAID-a, pripremila online web portal za osiguranike, koji će putem interneta moći imati uvid u stanje uplaćenih doprinosa.

(NN)