Biznis 26.01.2022.

Poslovanje u oblaku – Zakup resursa

ČITANJE: 3 minute

Piše: Srđan Bjelić

Pričali smo u prethodnom periodu da Cloud tehnologija ili poslovanje “u oblaku” još uvijek ne nalazi svoju potpunu primjenu na našem tržištu, međutim u posljednje vrijeme, a pogotovo od izbijanjа pandemije, ova vrsta IT poslovanja sve više se koristi.

Krenimo od osnovnih pojmova.

“Cloud” ili “oblak” je prostor smješten izvan našeg fizičkog pristupa.

Asocijacija se odnosi na određenu infrastrukturu, programe i resursne kapacitete, koje se ne nalaze fizički kod nas, već u pomenutom prostoru odnosno “oblaku”. Ovakav način korišćenja IT tehnologija, jedan od glavnih trendova, za koje se sve više firmi odlučuje, zbog izbjegavanja kupovine softverskih i hardverskih komponenti.

Prisutna je odgovarajuća ekonomska ušteda i mogućnost korišćenja kao standardnog telekomunikacionog paketa koji većina koristi i plaća na mjesečnom nivou (Internet, mobilna telefonija…).

Spoznajući ovaj detalj, sigurno nam je drugačija percepcija i već možemo razmišljati u novom smjeru, a naročito ukoliko osnivamo određeni startap ili drugu vrstu firme.

Usluge poslovanja u oblaku, obuhvataju širok spektar mogućnosti za iskorišćavanje resursa, od osnovnog mjesta za pohranu podataka, sve do procesuiranja poslovnih aplikacija ili standardnih kancelarijskih operativni procesa i sistema.

Poslovanje u oblaku, može se razložiti na tri modela:

Saas (Software-as-a-Service) odnosno software kao usluga.

Ovaj model kao usluga, predstavlja najčešće korišćen način poslovanja u oblaku i ujedno većini korisnika je poznat. Operativni sistem i hardware, koji se nalazi u pozadini, krajnjem Korisniku nije poznat odnosno u ovoj percepciji i nebitan, jer pristupa navedenoj usluzi putem web pretraživača ili aplikacije. Pomenuti model se trenutno najviše koristi, a prema procjenama ima udio preko 50% od ukupnog Cloud modela i načina korišćenja.

Zatim, model infrastruktura kao usluga (IaaS) – opcija gdje možemo iznajmiti fizičke ili virtualne servere tj. mjesta za pohranu podataka ili umrežavanje. Koriste ga kompanije koje rade određene aplikacije i žele samostalno kontrolisati cjelokupan proces. Za ovaj sistem, predstavinci firmi moraju imati napredne tehničke vještine potrebne za ovaj način korišćenja.

Naprednija izvedba je PaaS (Platform-as-a-Service) ili model platformi kao usluge.

Ovaj model, pored  prethodno navedenih komponenti koje se koriste u IaaS modelu, uključuje dodatno određene alate i software koji su potrebni, npr. developerima za izradu aplikacija (upravljanje bazama podataka, operativni sistemi).

Kod izbora isporučioca ove usluge, zasigurno najbolje odluke predstavljaju domaći renomirani provajderi iz zemlji koje dolazite. Prije svega, oni posjeduju vlastite Data centre. Način poslovanja, postojeća infrastruktura ovih provajdera, glavna je garancija i sigurnost da možete svoj način poslovanja povjeriti provajderu čiji je posao svakako da vodi računa o podacima, resursima, skladištenju podataka, dostupnosti 24/7 i slično. Dodatna pogodnost predstavlja korišćenje tehnologije na lokalnom jeziku iz zemlje koje dolazite, a i segment čuvanja i pohranjivanja podataka u domaćoj zemlji (ovo se najviše odnosi  za javne ustanove, ministarstva…).


Srđan Bjelić je Rukovodilac Sektora za prodaju poslovnih rješenja u kompaniji Mtel a.d. Banjaluka. Učestvovao je u realizaciji i implementaciji više stotina telekomunikacionih i ICT projekata u privatnom i javnom sektoru BIH. Autor je prve mobilne aplikacije “Nikolaj” za pretragu Svetinja SPC na području zemalja bivše Jugoslavije.