Vijesti 18.04.2017.

Potpisan protokol o zaštiti prava djece

ČITANJE: 2 minute

U Gradskoj upravi je danas potpisan protokol o multisektorskoj saradnji i koordinaciji sa ciljem zaštite prava djece u kontaktu sa zakonom.

Ovaj protokol ima za cilj uspostaviti što kvalitetniju saradnju i koordinaciju nadležnih subjekata grada Banje Luke u zaštiti djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom, prevenciji maloljetničkog prestupništva i primjeni alternativnih mjera, poštujući najbolji interes djeteta i rukovodeći se načelima zakonitosti i transparentnosti rada.

Protokol su potpisali gradonačelnik Igor Radojičić i predstavnici: Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Banja Luka, Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola grada Banja Luka, Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Banja Luka, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, Osnovnog suda u Banjoj Luci, Kazneno-popravnog zavoda Banja Luka, i udruženja građana „Pro familia“ i „Nova generacija“.

– Riječ je o aktivnosti koja traje već više godina i odnosi se na prevenciju maloljetničke delinkvencije. Već je niz koraka preduzeto u tom smislu, između ostalog, donesen je Akcioni plan prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu za period od 2015. do 2017. godine – kazao je gradonačelnik Radojičić.

Protokol precizira mjere, zadatke i obaveze svakog subjekta ponaosob.

-Grad Banja Luka će putem Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku dalje vršiti koordinaciju forimaranjem posebne radne grupe, a svaki potpisnik ima svoje zadatke u okviru redovnih ili dodatnih aktivnosti. Dakle, svi moramo biti partneri u ovom izuzetno osjetljivom poslu koji se odnosi na zaštitu prava djece, na maloljetničko prestupništvo i, prije svega, na naše zajedničko postupanje kako bi se preventinvo djelovalo da ne dođe do takvih događaja. U slučaju da neko od maloljetnika dođe u sukob sa zakonom, svaka od naših institucija ima niz mjera koje treba da preduzme – istakao je gradonačelnik Radojičić.

Glavni okružni javni tužilac, Želimir Lepir kazao je da je zadovoljan što je potpisan protokol u kojem učestvuje veći broj subjekata i koji će u koordinaciji raditi na zaštiti djece koja, kako je rekao – „igrom slučaja ili na neki drugi način dođu u doticaj sa zakonom i da preventivno djeluju, a ponekad i represivno nalazeći alternativne mjere zaštite djece s obzirom na njihov psiho-fizički razvoj“.

Zamjenik predsjednika Osnovnog suda u Banjoj Luci, Dragan Uletilović istakao je da je protokol – korak UNICEF-a BiH i Biroa za ljudska prava iz Tuzle da se pojedina rješenja iz zakona o maloljetnicima, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, konkretno i primijene u praksi.

Potpisivanje današnjeg protokola je prvi događaj u okviru proslave Dana grada, čiji je ovogodišnji glavni motiv – Banja Luka kao grad mladih, prijatelj djece i evropska prijestonica kulture.