Region 28.01.2021.

Potpisan ugovor za istražne radove na lokaciji Čerkezovci

ČITANJE: 3 minute

Hrvatski Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško potpisao je ugovor za sprovođenje istražnih radova na planiranoj lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Čerkezovca u opštini Dvor, na granici sa BiH.

Hrvatska ima obavezu zbrinjavanja polovine radioaktivnog otpada iz Nukelarne elektrane Krško.

Ugovor je potpisan sa zajednicom ponuđača koju čine Geotehnički studio, Geodetski fakultet Univerziteta u Zagrebu i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Univerziteta u Zagrebu, objavljeno je na veb stranici Fonda.

Ugovor je potpisan po sprovedenom postupku javne nabavke za izradu dokumentacije i sprovođenje aktivnosti za pribavljanje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Iz Fonda navode da nisko i srednje radioaktivni otpad, koji će biti skladišten u Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, u prvom redu potiče iz Nuklearne elektrane Krško, te u manjem obimu iz naučno-istraživačkih instituta, medicinskih ustanova i industrijskih postrojenja koja u svom redovnom radu koriste izvore jonizirajućih zračenja.

Riječ je o otpadu koji će se skladišti isključivo u čvrstom stanju, dok gasoviti i tekući otpad neće biti skladišteni na definisanoj lokaciji, navedeno je u tekstu.

Iz Fonda tvrde da se skladišta radioaktivnog otpada, u sklopu Centra, planiraju i razvijaju kao sigurni objekti koji ne smiju imati uticaj na životnu sredinu i ljude.

Uz onemogućeno curenje ili zračenje otpada zbog agregatnog stanja u kojem se nalazi, bilo koji oblik uticaja na okolinu i ljude sprečava i niz barijera kao što su čelične bačve u koje se otpad pakuje, armiranobetonski spremnici u koje se bačve pakuju i zapunjavaju betonom, te na kraju i samo protivpotresno projektovana armiranobetonska građevina, ističu iz Fonda.

Osnovni cilj predviđenih istraživanja je sticanje potpunog i preciznog uvida u geološki sastav i građu terena prostora lokacije predviđene za izgradnju Centra.

Istraživanja će omogućiti vrednovanje i karakterizaciju predmetne lokacije za smještaj Centra, zatim projektiranje građevina/postrojenja za skladištenje radioaktivnog otpada i potrebnih infrastrukturnih objekata, te dati sve podatke potrebne za izradu studije uticaja na okolinu i sprovođenje procjene uticaja zahvata na okolinu.

Istražni radovi će se sprovoditi 19 mjeseci, a uključuju geoistraživanja, utvrđivanje hidroloških i hidrogeoloških karakteristika lokacije, te sprovođenje ograničenih terenskih istraživanja u vezi sa stanjem flore i faune, šumskih ekosistema, te korištenjem poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj okolini lokacije.

U sklopu istražnih radova sprovodiće se analiza fotogrametrijskih aerosnimaka, satelitskih snimaka, te odgovarajuće kartografske dokumentacije, terenski istražni radovi, geoelektrično sondiranje, seizmička refleksija i refrakcija, tomografska električna mjerenja, georadarsko ispitivanje užeg područja lokacije, testiranje vodopropusnosti u bušotinama, petrološke i geomehaničke analize stijena, trasiranje, geohemijske analize nabušenih stijena i podzemnih voda.

Na osnovu svih sprovedenih istraživanja biće izrađen elaborat koji će sadržati rezultate svih sprovedenih istraživanja u jednoj cjelini i svi rezultati biće objavljeni i javno dostupni, navode iz Fonda.

Istovremeno, iz Fonda je najavljeno da je 26. januara započeo postupak prethodnog savjetovanja za fizičku zaštitu i sigurnost lokacije Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju.

Postupak traje do 2. februara.

Uprkos protivljenju građana sa obje strane rijeke Une, kao i predstavnika lokalnih vlasti u slivu rijeke Une u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Vlade Unsko-sanskog kantona, vlasti Republike Srpske i BiH, Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane “Krško” odlaže u kasarni “Čerkezovac” na Trgovskoj gori, u hrvatskoj opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.

Potresi koji su danima drmali Hrvatsku dali su slučaju “Trgovska gora” novu dimenziju, a pogotovo jer se Petrinja kao epicentar zemljotresa nalazi samo četrdesetak kilometara od kasarne “Čerkezovac” i planirane lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada.

(Srna, E.M)

Oznake: Trgovska gora