Biznis 10.10.2022.

Povećanje iznosa osiguranog depozita diže povjerenje građana u banke

ČITANJE: 2 minute

Podizanje iznosa osiguranog depozita u bankama u Bosni i Hercegovini (BiH) sa sadašnjih 50.000 KM na iznos od 70.000 KM je pozitivno i diže povjerenje građana u bankarski sektor, smatra dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Marko Đogo.

On je za Bloomberg Adria rekao da je Agencija za osiguranje depozita dio mreže kontrolnih institucija koja, prije svega, treba građanima da ulije povjerenje u bankarski sistem, što je preuzeto iz razvijenih zemalja.

“Dobro je što je povećan prag osiguranog depozita, ako je Agencija izračunala da ona to može finansijski podržati. Imali su velike odlive kada je bila aktuelna situacija u vezi s Bobar bankom, ali oni godinama imaju prihode od svih banaka u BiH, tako da je pozitivno podizanje iznosa osiguranog depozita. To je iznos koji građani mogu da vrate ako banka ode u stečaj ili likvidaciju, ne odmah preko noći, ali u nekom relativno kratkom periodu”, kazao je Đogo.

Dodao je da zadržavanje stope premije za banke na istom nivou znači da trošak za banke ostaje isti, a povjerenje građana se povećava.

“Agencija mora oprezno da prati stanje banaka, posebno najvećih, a ovim građanima šalju poruku da su uvjereni u zdravlje bankarskog sistema”, naglašava Đogo.

Podsjećamo, Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita BiH usvojio je 6. oktobra u Sarajevu odluku kojom se iznos osiguranog depozita u bankama u BiH povećava sa sadašnjih 50.000 KM na iznos od 70.000 KM, s početkom primjene od 1. novembra 2022. godine.

“Tom odlukom Agencija za osiguranje depozita BiH nastavlja da doprinosi jačanju povjerenja u bankarski sistem te sveukupnoj finansijskoj stabilnosti u državi. Istovremeno, povećanjem iznosa osguranog depozita BiH se nastavlja približavati standardima Evropske unije iz oblasti zaštite deptozita. Upravni odbor je na navedenoj sjednici odlučio i da stopa premije za 2023. godinu za banke ostane nepromijenjena u odnosu na 2022. godinu, tj. zadržava se na 0,26 posto na godišnjem nivou”, saopšteno je iz Agencije za osiguranje depozita BiH.

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju jula 2022. godine iznosili su 28,1 milijardu KM, u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje depozita od 273,6 miliona KM (1 odsto). Rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 105,4 miliona KM (0,8 odsto), privatnih preduzeća 158,4 miliona KM (2,9 odsto), ostalih domaćih sektora za 16,8 miliona KM (0,9 odsto) i kod vladinih institucija za svega 0,2 miliona KM, navode iz CB BiH.

Jačanju povjerenja u bankarski sistem doprinijele su i entitetske Agencije za bankarstvo, koje su nedavno donijele odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, koje imaju za cilj ublažavanje rizika izazvanog značajnim rastom referentnih kamatnih stopa, nekontrolisanom inflacijom i drugim poremećajima na tržištu.

Kako su naveli, na ovaj način podjednako štite stanovništvo, privredu, ali i banke.