Vijesti 04.10.2015.

Pozitivni rezultati u preduzeću”Šume Republike Srpske”

ČITANJE: 2 minute
Sume srpske

“Šume Republike Srpske” ostvarile su do sada 70 odsto planirane proizvodnje, koja na godišnjem nivou iznosi oko dva miliona kubika, ističe vršilac dužnosti generalnog direktora ovog javnog preduzeća Risto Marić.

Napominjući da je preduzeće za prvih šest mjeseci ostvarilo pozitivan rezultat, Marić u intervjuu najavljuje da će na kraju godine biti ostvareno 98 odsto plana da šumska gazdinstva ne bi imala gubitke.

On poručuje da će svi direktori šumskih gazdinstava koja budu poslovala sa gubitkom bez objektivnih razloga biti smijenjeni jer su odgovorni za javnu imovinu kojom raspolažu i nemaju pravo da troše ono što ne zarade.

– Skrenuo sam pažnju da svi koji posluju negativno čine krivično djelo. Preuzimanjem dužnosti rukovodilaca organizacionih jedinica preuzeli su obavezu da raspolažu javnom imovinom vrijednosti 10.000 KM i sve što je više od toga iskazano kao gubitak jeste krivično djelo –  pojašnjava Marić.

Prema njegovim riječima, najbolje posluju zapadnokrajiška i šumska gazdinstva sa platoa Romanije.

– Šumsko gazdinstvo `Birač` iz Vlasenice u prvom polugodištu poslovalo je sa gubitkom većim od 900.000 KM, ali su već sada sveli gubitak na oko 500.000 KM –  napominje Marić.

On navodi da je u ovom preduzeću zatekao dobru situaciju kada je početkom avgusta stupio na funkciju i ističe da je naplativost sada 98 odsto, a da problem spornih potraživanja datira od prije desetak godina.

– Ne bih govorio o ciframa jer ne mogu tvrditi da taj iznos nećemo naplatiti. Ako uspijemo polovično naplatiti, ovo javno preduzeće moglo bi narednih godina biti jedno od najprofitabilnijih u javnom sektoru- ističe Marić.

Vlada Republike Srpske donijela je mjere za redefinisanje organizaciono-ekonomske i kadrovske pozicije “Šuma Republike Srpske”, na osnovu kojih su utvrđeni akcioni planovi, a jedan od njih se odnosi i na suzbijanje nelegalne sječe.

Marić objašnjava da je nelegalna sječa sporadična pojava, ali da nanosi ogromnu štetu preduzeću.

Šumsko-drvni sortimenti osnovna su proizvodna djelatnost preduzeća, a Marić naglašava da su najtraženiji trupci bukve i hrasta, te da “Šume Republike Srpske” imaju dovoljno zaliha.

On ističe da su šume Republike Srpske jedan od najboljih resursa u okruženju i pojašnjava: “Imamo najkvalitetnije šume. Prirodni prirast je šest miliona kubika, a siječemo trećinu”.

Prije petnaestak dana potpisan je ugovor kojim je predviđeno pošumljavanje više stotina hiljada sadnica, a to je dio projekta koji sprovodi Svjetska banka i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.

Marić ističe da preduzeće sve obaveze u tekućoj fiskalnoj godini uredno servisira, te da nastoje da ispune obaveze koje imaju prema lokalnim zajednicama u vidu izdvajanja deset odsto od prihoda ostvarenih na njihovoj teritoriji.

Preduzeće “Šume Republike Srpske” ima 4.600 zaposlenih, 27 organizacionih jedinica i gazduje na milion hektara šume.

(Agencije)