Vijesti 03.02.2017.

Poziv na seminar “Upravljanje učinkom zaposlenih”

ČITANJE: 1 minuta

Gradska razvojna agencija poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće na seminaru „Upravljanje učinkom zaposlenih“. Seminar će biti održan 15. i 16. februara 2017.  godine u prostorijama Gradske razvojne agencije (Ulica Prve krajiške brigade NO 1).

Seminar je namijenjen rukovodiocima, direktorima, šefovima organizacionih jedinica, kadrovskoj službi, vođama timova, te svima koji provode proces ocjenjivanja i svima koji žele reformisati i unaprijediti rad svojih organizacija.

Cilj seminara je da se učesnici detaljnije upoznaju sa svrhom i ciljevima upravljanja učinkom zaposlenih, te da spoznaju koliku važnost ona ima na ukupne poslovne rezultate organizacije. Učesnici će imati priliku da nauče metode, tehnike i alate za uspješnu pripremu i provođenje radne efikasnosti.

Upravljanje učinkom zaposlenih je jedna od glavnih poluga za uspješno upravljanje organizacijom i ujedno metoda koja omogućava postizanje strateških ciljeva organizacije kroz raspodjelu individualnih odgovornosti. Pravilnom raspodjelom odgovornosti i ciljeva moguće je osigurati ispunjenje i individualnih i organizacijskih ciljeva, na obostrano zadovoljstvo. Ovaj proces zahtijeva kvalitetnu analizu i pripremu, fleksibilnost, kontinuirano praćenje i usmjeravanje ponašanja zaposlenih, te što pravednije vrednovanje rezultata njihovog rada.

Kotizacija za učešće na ovom seminaru iznosi 50 KM po osobi, a prijave se mogu diostaviti putem elektronske pošte: [email protected] ili putem telefona broj: 051/394-250