Vijesti 26.09.2018.

POZIV Prijavite se za člana komisije za ocjenu projekata iz kulture

ČITANJE: 1 minuta

Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku poziva umjetnike i stručnjake u kulturi da se prijave za članove Komisije za vrednovanje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva za 2018. godinu.

Javni poziv je u toku i svi zainteresovani svoje prijave mogu da podnesu do 2. oktobra ove godine.

Član komisije ne može biti lice koje je na bilo koji način učesnik projektne aktivnosti u projektima prijavljenim na Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva za 2018. godinu.

Prijave na javni poziv dostavljaju se ovom odjeljenju, putem prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banja Luka, broj 14, u zatvorenoj koverti.

Kompletan javni poziv i prijavni obrazac preuzmite ovdje.