Vijesti 16.03.2016.

Poziv za dostavu inicijativa za dodjelu aprilskih nagrada

ČITANJE: 1 minuta
gradska uprava
Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada Banjaluka objavila je  javni poziv za dostavljanje inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja povodom 22. aprila – Dana grada.

Nagrade i priznanja mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima.

Inicijative je potrebno dostaviti do 5. aprila Skupštini grada – Komisiji za nagrade i priznanja, na adresu: Trg srpskih vladara broj 1. – 78000 Banjaluka.

Treba da budu obrazložene naročito: biografija za fizička lica, odnosno referense – za pravna  lica, razloge koji su uticali na podnošenje inicijative, adresu i telefon kontakt osobe, odnosno lica koje se predlaže, te prijedlog nagrade za kandidovano lice.

Odlukom o nagradama i priznanjima, ustanovljene su sljedeće nagrade i priznanja:

  • Ključ grada Banjaluka, sa Poveljom “Počasni građanin grada Banjaluke” – ova nagrada je priznanje grada Banjaluka, koje se dodjeljuje kao poseban vid priznanja za djela i rad od opšteg značaja, u svim oblastima stvaralaštva.
  • Zlatni grb grada Banjaluka – priznanje grada Banjaluka za izuzetan doprinos u razvoju grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, za postignute vrhunske rezutlate i uspjehe u oblasti privrede, nauke, kulture, umjetnosti i sporta.
  • Plaketa grada Banjaluka – dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta, fizičke kulture, kao i za izuzetna humana djela, i ispoljenu hrabrost.
  • Nagrada grada Banjaluka-mladima – ova nagrada je novčana, i dodjeljuje se kao poseban vid priznanja, za značajna ostvarenja u svim oblastima života.

Kompletan javni poziv pogledajte ovdje.

(Banjaluka.net)