Vijesti 15.03.2017.

Poziv za dostavu prijedloga

ČITANJE: 1 minuta

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da je na sjednici Skupštine grada Banja Luka, održanoj 31.01. i 06.02.2017.godine, donesena Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Ada Debeljaci 6“  (”Sl.gl. Grada Banja Luka” broj  4/17).

Izmjenom Plana biće obuhvaćen prostor koji se nalazi uz ulicu Tešana Podrugovića, a odnosi se na dio k.č.br. 141 k.o. Debeljaci (n.p.), u  površini od  0,22 ha i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave Grada Banja Luka i prostorijama Mjesne zajednice Debeljaci, 15 dana od dana objavljivanja. Obuhvat Plana objavljen je i na ovoj internet stranici.

Iz Odjeljenja pozivaju zainteresovana lica, vlasnike nekretnina, korisnike prostora i učesnike u njegovoj izgradnji i uređivanju da dostave svoje prijedloge za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu.

Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Gradskoj upravi Grada Banja Luka – Odjeljenju za prostorno uređenje u formi dopisa do 30. marta 2017. godine.