Biznis 28.12.2017.

Poziv za podršku mikro preduzećima

ČITANJE: 2 minute

Gradska razvojna agencija na osnovu sporazuma o poslovno tehničkoj saradnji sa START Centrom iz Banje Luke raspisuje poziv za učešće u programu podrške poslovanju mikro preduzeća na teritoriji Banje Luke.


Program podrške poslovanju mikro preduzeća usmjeren je na unapređenje promotivnih aktivnosti preduzeća kroz dizajn/redizajn logotipa i izradu web sajta preduzeća.

Učešćem u programu podrške poslovanju, mikro preduzeća dobijaju: dizajn/redizajn logotipa preduzeća; izradu web sajta preduzeća na bazi predefinisanih formi; održavanje sajta, besplatan hosting i domen na period od godinu dana, te edukaciju u vezi sa ažuriranjem sajta i praćenje posjećenosti.

U programu mogu učestvovati preduzeća ili samostalni preduzetnici koji ispunjavanju sljedeće kriterijume: da su osnovani na teritoriji Banje Luke; da zapošljavaju manje od 10 radnika; da se bave proizvodnom ili uslužnom djelatnošću; da postoje manje od tri godine i da preduzeće ili samostalni preduzetnik nema urađen web sajt.

Vrijednost podrške koju mikro preduzeća dobijaju kroz navedeni program iznosi 900 KM. Za učešće u programu preduzeće ili samostalni preduzetnik treba da obezbijedi vlastito učešće u iznosu od 350 KM.

Kroz program je obezbjeđena podrška za deset preduzeća. Podršku dobijaju preduzeća koja se prva prijave za učešće, a koja ispunjavaju gore navedene uslove. Poziv za učešće u programu ostaje otvoren do momenta prijave 10 preduzeća, odnosno najkasnije do 31. januara 2018 godine.

Za prijavu na učešće u programu podrške mikro preduzećima potrebno je popuniti prijavni obrazac koji se može preuzeti ovdje. Prijavni obrazac potrebno je poslati na e-mail: [email protected]

Za sve dodatne informacije u vezi sa programom podrške, zainteresovani se mogu obratiti na telefon: 060/360 5366.