Poziv za podršku mikro preduzećima

Gradska razvojna agencija na osnovu sporazuma o poslovno tehničkoj saradnji sa START Centrom iz Banje Luke raspisuje poziv za učešće u programu podrške poslovanju mikro preduzeća na teritoriji Banje Luke.


Program podrške poslovanju mikro preduzeća usmjeren je na unapređenje promotivnih aktivnosti preduzeća kroz dizajn/redizajn logotipa i izradu web sajta preduzeća.

Učešćem u programu podrške poslovanju, mikro preduzeća dobijaju: dizajn/redizajn logotipa preduzeća; izradu web sajta preduzeća na bazi predefinisanih formi; održavanje sajta, besplatan hosting i domen na period od godinu dana, te edukaciju u vezi sa ažuriranjem sajta i praćenje posjećenosti.

U programu mogu učestvovati preduzeća ili samostalni preduzetnici koji ispunjavanju sljedeće kriterijume: da su osnovani na teritoriji Banje Luke; da zapošljavaju manje od 10 radnika; da se bave proizvodnom ili uslužnom djelatnošću; da postoje manje od tri godine i da preduzeće ili samostalni preduzetnik nema urađen web sajt.

Vrijednost podrške koju mikro preduzeća dobijaju kroz navedeni program iznosi 900 KM. Za učešće u programu preduzeće ili samostalni preduzetnik treba da obezbijedi vlastito učešće u iznosu od 350 KM.

Kroz program je obezbjeđena podrška za deset preduzeća. Podršku dobijaju preduzeća koja se prva prijave za učešće, a koja ispunjavaju gore navedene uslove. Poziv za učešće u programu ostaje otvoren do momenta prijave 10 preduzeća, odnosno najkasnije do 31. januara 2018 godine.

Za prijavu na učešće u programu podrške mikro preduzećima potrebno je popuniti prijavni obrazac koji se može preuzeti ovdje. Prijavni obrazac potrebno je poslati na e-mail: [email protected]

Za sve dodatne informacije u vezi sa programom podrške, zainteresovani se mogu obratiti na telefon: 060/360 5366.

(FOTO) Deset zlata za banjalučki PK BLOK

Plesni klub “Blok” iz Banjaluke, osvojio je 10 prvih mjesta na Međunarodnom plesnom takmičenju “Tuzla dance festival” koje je proteklog vikenda održano u Tuzli. Blok se na ovom takmičenju predstavio u kategorijama solo, duo i grupa.

Paušal za mobilnu telefoniju 500 KM

Naknada za jednu postavljenu baznu stanicu mobilne telefonije obračunavaće se paušalno, u iznosu od 500 KM mjesečno, ako odbornici 28. marta na sjednici Skupštine grada Banjaluka usvoje Prijedlog odluke o uslovima i visini naknade za korišćenje zemljišta, objekata i infrastrukture u vlasništvu grada za postavljanje baznih stanica mobilne telefonije.

Najviše pasa lutalica u Trapistima i Drakuliću

Higijeničarska služba najviše pasa lutalica nalazi u banjalučkim naseljima Trapisti, Drakulić i Krčmarice, a po gradu najviše oko nove pijace u Lazarevu, odakle se kreću prema centru, potvrđeno je u toj službi.