Vijesti 28.10.2020.

POZNATI DETALJI: Promjene u načinu funkcionisanja Doma zdravlja

ČITANJE: 4 minute

Zbog povećanog broja oboljelih od Sars-Cov-2 virusa i velikih gužvi i čekanja na pregled Gradonačelnik Grada Banja Luka, Igor Radojičić, hitno je sazvao sastanak internog Kriznog štaba kabineta Gradonačelnika i JZU „Dom zdravlja“ Banja Luka i zatražio od ove Ustanove da izmjeni način rada sa akcentom poboljšanja pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite i smanjenja gužvi.

Na sastanku je dogovoreno sljedeće:

– Da se poveća broj timova za rad u ambulantama za akutne respiratorne infekcije (ARI ambulante) te je dogovoreno da će umjesto 6 raditi 10 timova u ovim ambulantama za učenike srednjih škola i odraslu populaciju i dva tima u ambulanti za akutne respiratore infekcije za djecu predškolskog uzrasta i učenike osnovnih škola.

– Da se dodatno ojača sestrinski kadar sa još dvije medicinske sestre u prvoj i dvije sestre u drugoj smjeni u ambulanti za akutne respiratorne infekcije sa ciljem većeg prijema telefonskih poziva i bržeg vršenja trijaže prema procjeni težine kliničke slike pacijenata te naručivanje na pregled i davanja informacija pacijentima.

– Da se u Službi hitne medicinske pomoći u periodu od 20 časova do 24 časa kada se zatvore sve ambulante porodične medicine i pedijatrijske ambulante i kada je pritisak pacijenata na ovu Službu najveći, obezbijedi još jedan tim za pregled pacijenata sa respiratornim tegobama, čija klinička slika zahtijeva neodložan pregled te da se u gore navedenom vremenskom periodu Služba hitne pomoći ojača sa još jednom mobilnom ekipom.

– Da se u cilju smanjenja gužvi na ulazu u ambulantu za akutne respiratorne infekcije u prostorije Službe hitne medicinske pomoći na ulazu B vrše laboratorijske usluge pacijentima sa respiratornim tegobama.

– Da se obezbijede dodatne mobilne telefonske linije koje će služiti isključivo za komunikaciju timova porodične medicine sa pacijentima pozitivnim na Sars-Cov -2 virus.

– Da se angažaju medicinski radnici Doma zdravlja koji su otišli u penziju, a koji bi radili na način da se javljaju na telefon i daju pacijentima dodatne informacije, savjete i obavještenja bez direktnog kontakta sa pacijentima.

– Da se zaposli veći broj medicinskog osoblja sa Zavoda za zapošljavanje kako bi se navedeno osoblje uključilo u proces rada nakon provedene obuke. Povećanje kapaciteta i broja zaposlenih radnika je značajno i zbog mogućnosti većeg odsustva medicinskih radnika Ustanove usled bolesti bolesti i izolacije.

– Da se u Kovid ambulantama u Docu rasporedi još jedan tim, pored jednog postojećeg, tako da bi ova ambulanta radila u obe smjene sa ukupno dva tima porodične medicine.

– Da se povećava broj kućnih posjeta radi uzimanja briseva onim građanima za koje se sumnja da su pozitivni na virus Sars-COV 2, a koji su teško pokretni ili nepokretni ili su oboljeli od teških bolesti.

– Da se poveća broj osoblja za uzimanje briseva tako da umjesto dva briseve uzimaju četiri medicinska tehničara.

– Da se u cilju smanjenja gužvi ispred Poliklinke obezbijedi još jedan punkt – lokacija za uzimanje briseva pacijentima u automobilu na način da pacijent dolazi sa automobilom sa pratećom uputnicom koju mu izdaje Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja, ili doktori koji izvrše pregled pacijenta u ambulantama za akutne respiratorne infekcije, te se bris uzima od strane medicinskog osoblja pacijentu direktno u automobilu bez bližeg kontakta. Shodno tome, testiranje se ne bi vršilo svakom građaninu, nego samo onima koji su upućeni od strane nadležnih službi Doma zdravlja. Na ovaj način bi se pacijenti zaštitili od hladnoće, kišovitog i ružnog vremena, a takođe, ne bi bilo potreba za traženje parkinga od strane pacijenata. Od strane Gradske uprave za ove potrebe određen je parking prostor na Malti.

– Da se obezbijede dodatna finansijska sredstva za funkcionisanje Doma zdravlja i za isplatu novčanih primanja novozaposlenim radnicima, te da se radnici Doma zdravlja stimulišu i novčano nagrade za trud i rad u vrijeme pandemije, posebno oni radnici koji rade na kritičnim tačkana sa covid pacijentima.

– Da se što duže obezbijedi dostupnost primarne zdravstvene zaštite građanima za sve druge zdravstvene tegobe i potrebe, kroz rad svih ambulanti porodične medicine na teritoriji Grada i svih službi centara i odjeljenja Doma zdravlja, saopšteno je iz ove ustanove.

(SB/Banjaluka.net)