Vijesti 17.01.2016.

Pravni savjeti: Izgorio mi je objekat, a osiguranje neće da isplati štetu…

ČITANJE: 2 minute
pravdaSklopio sam Ugovor o osiguranju imovine sa jednim osiguravajućim društvom, a u pogledu plaćanja premije osiguranja potpisali smo ugovor o plaćanju premije osiguranja u ratama, gdje smo se dogovorili da uplatim samo prvu ratu, a ostale rate smo trebali regulisati putem kompenzacije.

Međutim, poslije četiri mjeseca, nakon uplate prve rate, nije došlo do kompenzacije, a u mom objektu je izbio požar, te sam pretrpio veću materijalnu štetu.

U toj nesreći, računao sam se da ću se moći naplatiti bar za dio štete od osiguravajućeg društva. Međutim kada sam podnio zahtjev za naknadu štete, Osiguravajuće društvo me odbilo sa obrazloženjem tj. citiranjem člana 913. stav 3. ZOO: ako ugovarač osiguranja premiju koja je dospjela posle zaključenja ugovora ne plati do dospjelosti niti to učini drugo zainteresovano lice, ugovor o osiguranju prestaje po zakonu po isteku roka od trideset dana.

Interesuje me da li je moj zahtjev osnovan, te imam li šanse naplatiti bar dio štete?

Unaprijed zahvalan, Nikola P.

Poštovani,

ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu po isteku roka od trideset dana od dana od kada je ugovaraču osiguranja uručeno preporučeno pismo osiguravača sa obavještenjem o dospjelosti premije, ali s tim da taj rok ne može isteći pre nego što protekne trideset dana od dana dospjelosti premije.

U vašem slučaju, ako niste dobili preporučeno pismo u kojem osiguravač otkazuje polisu osiguranja, imate pravo na potpunu nadoknadu materijalne štete.

Osiguravajuća društva, u većini slučajeva, u slučaju ne plaćanja premije osiguranja, čekaju da istekne rok osiguravajućeg pokrića, pa premiju osiguranja zahtjevaju u sudskom postupku.

Nažalost, kod većine slučajeva, ljudi zaključuju osiguranje kod najjeftinijeg osiguravajućeg društva, a uopšte ne pročitaju uslove osiguranja i ne obrate pažnju na pouzdanost osiguravajućeg društva.

Boško Diljević, advokat

Portal Banjaluka.net, u saradnji sa pravnim ekspertima, nastavlja da pomaže našim sugrađanima, kojima je potrebna bilo kakva vrsta besplatne pravne pomoći.  Ukoliko imate bilo kakvu pravnu dilemu, pošaljite nam pitanje na naš e-mail [email protected] Na vaša pitanja svake odgovara advokat Boško Diljević.