Vijesti 02.09.2016.

Pravni savjeti: Nejasna uredba o stambenom zbrinjavanju i zakon o privatizaciji…

ČITANJE: 1 minuta

Portal Banjaluka.net, u saradnji sa pravnim ekspertima, nastavlja da pomaže našim sugrađanima, kojima je potrebna bilo kakva vrsta besplatne pravne pomoći.

Ukoliko imate bilo kakvu pravnu dilemu, pošaljite nam pitanje na naš e-mail [email protected] Na vaša pitanja odgovara advokat Boško P. Diljević.

Pitanje:

Dobila sam stan od države kao porodica poginulog borca. Zaključen je ugovor o otkupu i upisala sam se kao vlasnik 1/1,  bez ikakvih tereta.

Zanima me da li mi taj stan može biti oduzet ako dobijem na poklon kuću?

S’ obzirom da se u javnosti pojavila priča da majki poginulog borca oduzimaju borački stan jer je kasnije dobila drugi, a na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju.

Interesije me da li smijem da primim kuću na poklon a da nemam takve posljedice? Napominjem da sam u momentu dodjele stana i upisa u zemljišne knjige ispunjavala apsolutno sve uslove. Uredba o stambenom zbrinjavanju i zakon o privatizaciji su mi nejasni, pa molim za savjet.

bosko diljevic

Poštovana,

Kako ste sami rekli, to su samo glasine, s obzirom na to da su Uredbom o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otađžbinskog rata RS, definisani samo uslovi za sticanje prava za dobijanje stana, nekretnine, te nigdje nije navedena eventualna kasnija zabrana sticanja druge nekretnine.

S obzirom na činjenicu, da ste Vi u momentu dodjele stana ispunjavali sve tražene uslove, te predmetni stan otkupili i upisali se kao vlasnik 1/1, to Vam isti ne može biti oduzet sticanjem druge nekretnine na osnovu ugovora o poklonu.

S poštovanjem,

Advokat Boško Diljević

(banjaluka.net)