Vijesti 21.03.2016.

Pravni savjeti: Poslodavac ne isplaćuje naknadu za prevoz, mogu li da ga tužim…

ČITANJE: 2 minute
pravdaIako je internim pravilnikom određeno da radnici koji stanuju više od tri kilometra od mjesta sjedišta poslodavca imaju pravo na naknadu troškova prevoza na posao i sa posla, meni se već šest mjeseci ne isplaćuje naknada za prevoz.

Naime, prvo sam dobio rješenje kojim mi se utvrđuje pravo na novčanu naknadu na ime troškova prevoza, a poslije par mjeseci sam dobio drugo rješenje kojim se ranije rješenje poništava, bez valjanog obrazloženja.

Interesuje me da li imam pravo tužbe protiv poslodavca i imam li šansu da uspijem sa tužbenim zahtjevom.

ODGOVOR:

 

bosko-diljevic1

Boško Diljević

Poštovani, interni pravilnik vašeg poslodavca može vam dati samo više prava nego što vam daje relevantan zakon i podzakonski akti.

Međutim, kako je Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom, te pojedinim internim aktima poslodavca, utvrđeno pravo na naknadu troškova prevoza radnika kod odlaska na posao i povratka s posla, kod vašeg poslodavca koji stanuju preko 3 km od mjesta sjedišta poslodavca, sasvim sigurno je da Vam priprada pravo na naknadu troškova prevoza na relaciji mjesto prebivališta do mjesta rada, sjedišta poslodavca.

Sudska praksa, zauzela je stajalište da su rješenja poslodavca kojim se uskraćuju prava priznata internim aktima tog poslodavca, nezakonita i kao takva se poništavaju.

Korisno je znati, pošto je ovdje riječ o pravima iz radnog odnosa, da je dinamika rješavanja tužbenih zahtjeva znatno brža, nego u ostalim predmetima.

Boško P. Diljević, advokat

Portal Banjaluka.net, u saradnji sa pravnim ekspertima, nastavlja da pomaže našim sugrađanima, kojima je potrebna bilo kakva vrsta besplatne pravne pomoći.  Ukoliko imate bilo kakvu pravnu dilemu, pošaljite nam pitanje na naš e-mail [email protected] Na vaša pitanja odgovara advokat Boško P. Diljević.