Vijesti 30.01.2016.

Pravni savjeti: Osam godina radim na određeno, šta da radim…

ČITANJE: 2 minute
pravda
U osmom mjesecu 2007.g.sam počela raditi u jednoj vjerskoj zajednici a za potrebe radne jedinice i kao dio tehničkog osoblja na projektu obnove građevine. U petom mjesecu 2008. godine sam prijavljena i potpisala sam ugovor o radu na određeno vrijeme ( do završetka projekta). Punih osam godina sam radila bez prekida i bez potpisivanja novih ugovora. Interesuje me da li se u mom slučaju može primjeniti zakon o prelasku sa ugovora o radu na određeno na ugovor u radu na neodređeno s obzirom na to da sam radila osam godina bez prekida i mijenjanja ugovora. Koja su moja prava u slučaju da poslodavac sada želi da prekine ugovor?

Zdravka P., Banjaluka

bosko_diljevic1

Advokat Boško Diljević

Poštovana,

s obzirom na to da ste ugovor o radu zaključili dok je u primjeni bio Zakon o radu („Službeni glasnik RS“, br. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 i 20/07), vaš ugovor o radu na određeno vrijeme protekom 24 mjeseca prešao je u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, odnosno Vi od tada imate sva prava kao da ste zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

U slučaju da poslodavac sada želi da otkaže ugovor o radu, podsjećam vas da je na snagu stupio novi Zakon o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/16), te u skladu s odredbama istog, poslodavac može otkazati ugovor o radu, ako za to postoji opravdan razlog, i to u slučajevima pobrojanim zakonom, u pismenom obliku, uz obavezu navođenja razloga zbog kojih se ugovor otkazuje.

Poslodavac Vam je u slučaju otkaza ugovora o radu od strane poslodavca dužan isplatiti otpremninu, izuzev u slučajevima definisanim zakonom kada do otkaza ugovora o radu od strane poslodavca dolazi zbog učinjene teže povrede radne obaveze od strane radnika, ne poštovanja radne discipline, i dr. U velikoj mjeri Vaša prava i obaveze regulisani su i internim aktima Vašeg poslodavca, koji svakako moraju biti u skladu s odredbama važećeg zakona.

U svakom slučaju, ukoliko bi vam poslodavac i otkazao ugovor o radu, a smatrate da je time povrijeđeno vaše pravo iz radnog odnosa, imate pravo podnijeti tužbu nadležnom sudu za zaštitu prava iz radnog odnosa, i to najkasnije u roku od šest mjeseci od dana saznanja za povredu prava ili dana učinjene povrede.

Boško P. Diljević, advokat

Portal Banjaluka.net, u saradnji sa pravnim ekspertima, nastavlja da pomaže našim sugrađanima, kojima je potrebna bilo kakva vrsta besplatne pravne pomoći.  Ukoliko imate bilo kakvu pravnu dilemu, pošaljite nam pitanje na naš e-mail [email protected]. Na vaša pitanja svake subote odgovara advokat Boško P. Diljević.