Biznis 21.06.2016.

Prečicom do posla: Na državne jasle i bez konkursa

ČITANJE: 2 minute

Javna preduzeća u RS nemaju zakonsku obavezu da raspisuju javne pozive za zapošljavanja radnika, što većina direktora koristi da primi koliko želi radnika.

Zbog ove rupe u zakonu, javna preduzeća imaju prekomjeran broj zaposlenih. Samo je u preduzećima Elektroprivrede RS zaposleno blizu 9.000 radnika, u Šumama više od 4.500, Željeznicama RS oko 3.200, te Poštama Srpske oko 2.200. To je blizu 20.000 radnika, ne računajući one koji rade u javnim preduzećima na lokalnom nivou, za koje se ne zna tačno koliko radnika zapošljavaju.

Pouzdano se ne zna ni koliko je radnika višak, što direktori takođe koriste kao alibi za nova zapošljavanja. Primjera radi, optimalan broj radnika u ŽRS je 2.650, što znači da je trenutno višak oko 550 zaposlenih.

Risto Marić, direktor „Šuma RS“, priznaje da u ovom preduzeću, od kada je on imenovan na funkciju, ne raspisuju konkurs pri zapošljavanju novih radnika.

– Razlog je specifičnost proizvodnje u šumarstvu. Uprava preduzeća se određuje prema zahtjevima šumskih gazdinstava koji imaju potrebu za novim radnicima. Uglavnom odobravamo zapošljavanje radnika na određeno vrijeme – kaže Marić.

Po Zakonu o republičkoj upravi RS, obavezu da objave javni konkurs za prijem radnika imaju sva ministarstva u Vladi RS, republičke uprave, među kojima su Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, Poreska uprava, Inspektorat, Civilna zaštita, Republički devizni inspektorat i Republička uprava za igre na sreću, kao i upravne organizacije u koje spadaju republičke agencije, sekretarijati, zavodi i direkcije.

– To se, međutim, ne odnosi na javna preduzeća gde zapošljavanje zavisi od upravnih i nadzornih odbora koji daju saglasnost za zapošljavanje na zahtjev direktora. Zbog toga u javnim firmama vlada šarenilo pa neke raspisuju konkurs, a neke ne. One koje raspišu javni poziv provode ga po internim pravilima, sami imenuju komisiju i tako uglavnom utiču na izbor radnika – kaže Aleksandar Radeta, direktor Agencije za državnu upravu RS.

Dodaje da bi zapošljavanje u državnim fimama trebalo zakonski regulisati, kako bi pravila bila jedinstvena za sve, što je jedan od ciljeva Reformske agende.

Radeta napominje da se u državnoj upravi niko ne može zaposliti, iako postoji upražnjeno mjesto, ako to nije predviđeno kadrovskim planom te ako nije odobren novac i dobijena saglasnost Vlade RS, što nije slučaj sa javnim preduzećima.

Ista pravila za sve

Tomislav Vrhovac, predsjednik Sindikata uprave, kaže da svi prstom upiru na zaposlene u organima javne uprave, dok niko ne kontroliše zapošljavanje radnika u javnim preduzećima, gdje ima viška radnika i gdje su plate veće nego u javnoj upravi.

– Pravila bi trebalo da budu ista za sve, i u tom smjeru treba da se mijenjaju zakonski propisi. Javna preduzeća imaju podršku države i zato zapošljavanje mora da bude transparetno – ističe Vrhovac.

(Blic)