Vijesti 07.11.2015.

Pred delagatima dopuna zakona o platama

ČITANJE: 2 minute
Dom Naroda BIH
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH će na sjednici u utorak, 10. novembra, u Sarajevu razmatrati Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH koje je ranije usvojio Predstavnički dom BiH.

Ovim zakonskim prijedlogom ukidaju se naknade zaposlenima u institucijama koje se finansiraju iz budžeta BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko distrikta i kantona, izuzimajući visokoškolske ustanove, za rad u radnim tijelima koji obavljaju tokom radnog vremena.

Pred delegatima će se, u drugom čitanju, naći i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača u BiH, kojim se određuje da kredit u BiH ne može biti indeksiran ni u jednoj drugoj valuti, osim u evrima, najavljeno je iz parlamenta BiH. Predlagač zakona je Savjeta ministara BiH.

Savjet ministara BiH predložio je dopunu Zakona o zaštititi potrošača na osnovu zaključka Predstavničkog doma koji je u aprilu vodio raspravu o problemu kredita ugovorenih sa klauzulom o indeksiranju duga u švajcarskim francima.

Dom naroda razmatraće, u drugom čitanju, i Prijedlog zakona o strancima, kojim se reguliše postupak ulaska stranaca u BiH, uključujući vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, boravak stranaca i njihovo udaljavanje iz BiH, njihov prihvat i stavljanje pod nadzor.

Pred delegatima će se u prvom čitanju i po skraćenom postupku naći i Prijedlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u konvertibilne marke, koji je podnio delegat Mario Karamatić.

Ovim zakonskim prijedlogom utvrđuje se obaveza komercijalnih banaka da izvrše konverziju kredita ugovorenih u švajcarskim francima u konvertibilne marke. Ovim prijedlogom obuhvaćeni su svi krediti koje su komercijalne banke u BiH odobrile građanima BiH u valuti švajcarskog franka.

Pred delegatima će se naći i principi Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima BiH, čiji su predlagači Ognjen Tadić i Darko Babalj /SDS/, kojima se riješava status penzionisanja za 20 policijskih službenika iz Republike Srpske koji su okončali radni vijek u institucijama BiH, ali ne mogu biti penzionisani prema Zakonu o penziono-invalidskom osiguranju Republike Srpske.

Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2014. godinu, materijal Predsjedništva BiH, te izvještaji o finansijskoj reviziji i o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2014. godinu su na dnevmom redu sjednice.

Delegati bi trabalo da razmatraju i imenovanje tri ombudsmana za ljudska prava BiH, te imenovanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora Kancelarije za reviziju institucija BiH.

(Agencije)