Biznis 30.11.2020.

Predložene izmjene u Garantnom programu Republike Srpske

ČITANJE: 2 minute

Ministarstvo finansija Republike Srpske je predložilo odluku o izmjenama pravnog okvira Garantnog programa Republike Srpske, nakon izvršene analize dosadašnje realizacije i postignutih efekata, a s ciljem bolje iskorištenosti kreditnog potencijala i većeg obuhvata ciljne grupe klijenata.

Predložene izmjene odnosile bi se na povećanje roka otplate sa četiri na sedam godina. Maksimalan iznos za mikro preduzeća ovim bi izmjenama bio povećan sa 30.000 na 50.000, za mala preduzeća na 200.000 КM, a za srednja preduzeća 400.000 КM. Posredstvom Garantnog fonda, Republika Srpska će i dalje garantovati tim preduzećima za 70 odsto svakog pojedinačnog kredita, ne samo za obrtni kapital, već i za tehnološko unapređenje, kako bi bio olakšan nastavak poslovanja u uslovima pandemije.

Garantni program kao dio ukupnih mjera Vlade Republike Srpske i Ministarstva finansija doprinosi oporavku privrede od ekonomskih posljedica pandemije. Najosjetljivija su mikro, mala i srednja preduzeća koja imaju problema sa kolateralom i teško dolaze do banaka. Zbog toga su u dijalogu sa bankama i mikrokreditnim organizacijama uključenim u program, kao i sa privrednim subjektima potencijalnim korisnicima kredita, identifikovana pitanja koja su se u praksi pokazala kao ograničenje za bolju iskorišćenost Garantnog programa.

Jedna od predloženih izmjena je brisanje preduslova pozitivnog poslovanja privrednih subjekata sa 31.12.2019. Istovremeno, zadržan je uslov uredne otplate kreditnih obaveza na datum 16.03.2020 (tražilac kredita, i dalje, ne može biti subjekt čiji je kredit na pomenuti datum bio u statusu neizmirenja obaveza). Predloženim izmjenama je dozvoljeno refinansiranje postojećih kredita, samo pod uslovima: da se obaveze po tim kreditima uredno izmiruju, da se novim kreditom iz Garantnog programa dobijaju povoljniji uslovi za klijenta, te da je potreba refinansiranja uzrokovana uticajem pandemije.

Garantni program se realizuje posredstvom devet banaka i dvije mikrokreditne organizacije. Do sada su odobrene garancije za 35 kredita, a u obradi je još 27 zahtjeva. Predloženo je da se rok za realizaciju Garantnog programa, koji je trebao da bude okončan do kraja 2020. godine, produži i u narednoj godini.

(Banjaluka.net)