Politika 08.12.2015.

Predstavnički dom: U četvrtak o terorizmu i smjeni u Savjetu ministara

ČITANJE: 4 minute
predstavnički-dom
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće u četvrtak informaciju o terorističkom napadu u sarajevskom naselju Rajlovac i bezbjednosnoj situaciji u BiH, kao i odluku o smjeni ministra komunikacija i transporta BiH i zamjenika ministra odbrane BiH, čiji je predlagač predsjedavajući Savjeta ministara.

Razmatrajući informaciju o stanju bezbjednosti u BiH sa posebnim akcentom na teroristički napad na pripadnike Oružanih snaga BiH u Rajlovcu, kao i događaj od 20. novembra u vezi sa načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga Antom Jelečom, Predstavnički dom je na prošloj sjednici usvojio prijedlog zaključka poslanika Damira Arnauta iz SBB-a koji je zatražio od Savjeta ministara da do 30. novembra dostavi sveobuhvatnu informaciju koja bi sadržala konkretne preporuke šta parlament može učiniti kako bi se bolje pristupilo rješavanju trenutnih bezbjednosnih problema.

Poslanici će na sjednici u četvrtak razmatrati i inicijativu predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića za rekonstrukciju Savjeta ministara, odnosno zahtjev za smjenu ministra komunikacija i transporta Slavka Matanovića i zamjenika ministra odbrane Emira Suljagića, obojica iz Demokratskog fronta.

Prema pisanju pojedinih medija, shodno dogovoru o novoj parlamentarnoj većini na svim nivoima vlasti u BiH, koji su nedavno postigli lideri SDA, SBB BiH i HDZ BiH, za ministra transporta i komunikacija trebalo bi da bude predložen lider SBB-a Fahrudin Radončić, a za zamjenika ministra odbrane SBB će predložiti Bakira Dautbašića, aktuelnog sekretara Ministarstva bezbjednosti BiH.

Na dnevnom redu sjednice je i zahtjev poslanika Borislava Bojića, Nermine Kapetanović, Lazara Prodanovića, Maje Gasal-Vražalice i Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH po hitnom postupku.

Ovaj zahtjev obrazložen je potrebom da se nakon usvajanja Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, pristupi usklađivanju i određenih odredaba poslovnika oba doma parlamenta BiH, i to u dijelu koji se odnosi na nadležnost Zajedničkog kolegijuma oba doma i Zajedničke komisije za ljudska prava, u vezi sa utvrđivanjem povreda Kodeksa i donošenjem odluka o njegovoj povredi.

Poslanici će razmatrati i izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu amandmana poslanika Damira Arnauta na Prijedlog zakona o azilu, a potom i Prijedlog zakona o azilu u drugom čitanju.

Predstavnički dom se na prošloj sjednici nije izjašnjavao u drugom čitanju o Prijedlogu zakona o azilu koji propisuje uslove i postupak za odobravanje izbjegličkog statusa i statusa supsidijarne zaštite, te privremene zaštite, kao i prava i obaveze tražilaca azila.

Odlučeno je da Kolegijum doma obavi dodatne konsultacije o amandmanima koje je predložio poslanik SBB-a Damir Arnaut, a jednim od amandmana definisani su razlozi progona iz neke zemlje, uključujući i seksualno opredjeljenje azilanta.

U izradu prijedloga ovog zakona, uz nadležne institucije u BiH, bili su uključeni i međunarodni eksperti i nevladin sektor.

Dnevnim redom predviđeno je i donošenje odluke o učešću policijskih službenika iz BiH u mirovnoj misiji UN na Haitiju, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Ovom odlukom odobrava se učešće do 11 policijskih službenika iz BiH u mirovnoj misiji na Haitiju, a mandat im je pružanje podrške uspostavljanju sigurnog i stabilnog okruženja, promocija političkih procesa, jačanje institucija, vladavine zakona, bezbjednosti, javnog reda, zaštita ljudskih prava, te oporavak i obnova zemlje.

Policijski službenici iz BiH biće u sastavu policijskih snaga UN, mandat im je godina dana, uz mogućnost produženja trajanja misije.

Na osnovu inicijative poslanika Senada Šepića /SDA/, poslanici će razmatrati i informaciju o napretku u procesu ispunjavanja uslova BiH na evropskom putu, koju je pripremio Savjet ministara BiH.

U planu je i razmatranje Informacije o ocjeni stanja u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH sa predloženim strateškim opcijama, kao i poslaničke inicijative Jasmina Emrića /A-SDA/ koji traži da se zaduži Savjet ministara BiH da, u skladu sa Ugovorom između Hrvatske i BiH o graničnim prelazima, pokrene postupak izmjene i dopune Ugovora radi prekategorizacije stalnog graničnog prelaza za pogranični saobraćaj Kordunski Ljeskovac – Tržačka Raštela u granični prelaz za međunarodni drumski saobraćaj putnika.

Predstavnički dom trebalo bi da odluči o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između BiH i Švedske o razvojnoj saradnji za period 2014-2020. godina.

Početak sjednice Predstavničkog doma zakazan je za 10 časova.

(Agencije)