Politika 10.12.2015.

Predstavnički dom usvojio prijedlog zakona o azilu

ČITANJE: 2 minute
Predstavnicki dom
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas u drugom čitanju Prijedlog zakona o azilu BiH koji propisuje uslove i postupak za odobravanje izbjegličkog statusa i statusa supsidijarne zaštite, te privremene zaštite, kao i prava i obaveze tražilaca azila.

Usvojeni su i amandmani koje je predložio poslanik SBB-a Damir Arnaut, a jednim od amandmana definisani su razlozi progona iz neke zemlje, uključujući seksualno opredjeljenje azilanta.

U izradu prijedloga ovog zakona, uz nadležne institucije u BiH, bili su uključeni i međunarodni eksperti, te nevladin sektor.

Na zahtjev poslanika Borislava Bojića, Nermine Kapetanović, Lazara Prodanovića, Maje Gasal-Vražalice i Damira Arnauta po hitnom postupku je usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Ovaj zahtjev obrazložen je potrebom da se nakon usvajanja Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, pristupi usklađivanju i određenih odredaba poslovnika oba doma parlamenta BiH, i to u dijelu koji se odnosi na nadležnost Zajedničkog kolegijuma oba doma i Zajedničke komisije za ljudska prava, u vezi sa utvrđivanjem povreda Kodeksa i donošenjem odluka o njegovoj povredi.

Potvrđena je Odluka Predsjedništva BiH o učešću policijskih službenika iz BiH u mirovnoj misiji UN na Haitiju kojom se odobrava učešće do 11 policijskih službenika iz BiH u ovoj misiji, a mandat im je pružanje podrške uspostavljanju bezbjednog i stabilnog okruženja, promocija političkih procesa, jačanje institucija, vladavine zakona, bezbjednosti, javnog reda, zaštita ljudskih prava, te oporavak i obnova zemlje.

Policijski službenici iz BiH biće u sastavu policijskih snaga UN, mandat im je godina dana, uz mogućnost produženja trajanja misije.

Primljena je k znanju informacija Savjeta ministara BiH o napretku u procesu ispunjavanja uslova BiH na evropskom putu.

Poslanici su k znanju primili i informaciju o ocjeni stanja u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH sa predloženim strateškim opcijama.

Poslanici su primili k znanju i poslaničku inicijativu Jasmina Emrića /A-SDA/ koji traži da bude zadužen Savjet ministara BiH da pokrene postupak izmjene i dopune Ugovora između Hrvatske i BiH o graničnim prelazima radi prekategorizacije stalnog graničnog prelaza za pogranični saobraćaj Kordunski LJeskovac – Tržačka Raštela u granični prelaz za međunarodni drumski saobraćaj putnika.

Poslanici su izabrali Azru Alajbegović, Milu Lasića, Branu Spasojevića, Aleksandaru Faladžić i Almu Čolo za članove Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH.

Data je saglasnost za ratifikaciju sporazuma između BiH i Švedske o razvojnoj saradnji.

(Agencije)