Biznis 26.11.2021.

Predstavnik IRBRS na konferenciji Evropske asocijacije javnih banaka u Briselu

ČITANJE: 2 minute

Zlatko Popović, v.d. izvršnog direktora za upravljanje portfeljom i zajedničke poslove Investiciono-razvojne banke Republike Srpske učestvovao je na današnjoj konferenciji Evropske asocijacije javnih banaka (The European Association of Public Banks – EAPB) u Briselu.

Tema konferencije je odgovor banaka na krizu uzrokovanu pandemijom virusa korona, kao i međusobna razmjena iskustava članica organizacije u vezi sa realizovanim mjerama i planovima za dalje djelovanje.

U obraćanju na konferenciji Popović je podsjetio da je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske neposredno po izbijanju pandemije, već krajem marta 2020. godine, omogućila korištenje moratorijuma na plaćanje kreditnih obaveza u trajanju od tri mjeseca, kao i dodatnog grejs-perioda u otplati za sva pravna lica i preduzetnike koji naša sredstva koriste direktno ili putem komercijalnih banaka. On je podsjetio da su ubrzo ovom mjerom obuhvaćena i fizička lica.

Snižena je izlazna kamatna stopa na 0,5 procentnih poena po postojećim kreditnim linijama namijenjenim privredi, poboljšani su uslovi za finansiranje novih tehnologija i uvođenje inovativnijih i produktivnijih tehnoloških rješenja. Takođe, imajući u vidu da je pandemija naročitno snažno pogodila budžete lokalnih zajednica širom Republike Srpske, olakšani su uslovi zaduživanja za jedinice lokalne samouprave putem kreditne linije za ove namjene, umanjenjem izlazne kamatne stope za 0,3 procentnih poena.

U svrhu podrške oporavku privrednih subjekata Investiciono-razvojna banka Republike Srpske je zaključila i finansijski aranžman sa Svjetskom bankom, koji je postao operativan u drugoj polovini ove godine. Obezbijeđeno je 20,5 miliona evra, kroz povoljna kreditna sredstva, namijenjena posebno pogođenim mikro, malim i srednjim preduzećima, čiji je pad prihoda u drugom kvartalu 2020. godine bio veći od 20 odsto u odnosu na drugi kvartal 2019. godine. Takođe, sredstva mogu koristiti preduzetnici i preduzeća koja posluju na području nerazvijenih opština, koja su inkluzivna za žene i novoosnovani preduzetnici i preduzeća.

Mjere Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u krizi izazvanoj virusom korona dobile su veoma pozitivne kritike.

IRBRS je od januara 2012. pridruženi član Evropske asocijacije javnih banaka (EAPB), sa perspektivom punopravnog članstva čim BiH postane zemlja kandidat za Evropsku uniju. EAPB okuplja nacionalne i regionalne javne finansijske institucije, a osnovana je 4. maja 2000. godine. Trenutno ima oko 100 članova iz evropskih zemalja.

(N.S)