Vijesti 18.05.2021.

Preminuo prof. dr Goran V. Janković

ČITANJE: 1 minuta

Dr Goran V. Janković, vanredni profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, preminuo je 18. maja 2021. godine u 64. godini.

Goran V. Janković, rođen 26. januara 1957. godine u Podgorici. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci diplomirao 1979. godine, a na istom fakultetu i magistrirao 2004. godine. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2010. godine stekao zvanje doktora ekonomskih nauka odbranom rada pod nazivom „Brendiranje države – teorijski i praktični aspekti“.

Accademiu di Belle Arti u Veneciji upisao je 1981. godine u klasi poznatog italijanskog slikara Emilija Vedove. Diplomirao na Accademia di Belle Arti – Brera, Milano na odsjeku za slikarstvo 1986. godine. Stručno usavršavanje nastavio na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, gdje je 2013. godine stekao zvanje master likovni umjetnik. Nakon toga, završio je master studij na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na smjeru Primenjena umetnost i dizajn 2018. godine.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci je bio angažovan od 2011. godine, gdje je bio rukovodilac studijskog programa Likovne umjetnosti na Akademiji umjetnosti od aprila 2012. godine do septembra 2013. godine, te šef Katedre za grafički dizajn na studijskom programu Likovne umjetnosti od septembra 2014. godine. Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, obavljao je i dužnost prodekana za umjetnost i međunarodnu saradnju.

Za preko 30 godina rada u oblasti likovnih, vizuelnih umjetnosti i dizajna učestvovao je u nizu projekata iz oblasti umjetnosti i kulture, te izlagao na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više priznanja i nagrada iz oblasti oglašavanja i grafičkog dizajna.

Mjesto i vrijeme sahrane biće naknadno saopšteni.

(E.M)