Vijesti 26.10.2018.

Preminuo profesor Jovo Miljanović

ČITANJE: 1 minuta

Dr Jovo Miljanović, vanredni profesor Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, iznenada je preminuo 25. oktobra 2018. godine u Prijedoru.

Prof. Miljanović, biće sahranjen 28 oktobra 2018 godine u 13 časova, na Novom groblju u Bijeljini.

Rođen je 15. avgusta 1954. godine u Priboju kod Lopara, gdje završio osnovnuškolu, a srednju školu je završio u Tuzli.

Poslije odsluženog vojnog roka upisao je Rudarski fakultet u Tuzli, odsjek mašinstvo, gdje je diplomirao 1981. godine. Nakon završetka prvog ciklusa studija zaposlio se u zeničkim rudnicima gdje je između ostalog obavljao i funkciju tehničkog direktora „Stare jame“, sve do 1992. godine.

Početkom ratnih sukoba 1992. godine sa porodicom se preseljava u Bijeljinu. 1996. godine zasniva radni odnos u rudniku JP PEU „Resavica“ na poslovima glavnog inženjera za podzemnu eksploataciju uglja i tehničkog rukovodioca preduzeća.

Akademski naziv magistra tehničkih nauka u rudarstvu, stekao je 20. decembra 1999. godine, a 26. marta 2010. godine, odbranio je doktorsku disertaciju na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na Rudarskom fakultetu u Prijedoru, radio je od 1 marta 2011 godine, kao profesor na Katedri za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina. Pored poslova u nastavi, na ovom fakultetu je obavljao i funkciju prodekana od marta 2011. godine do marta 2018. godine.

Bio je autor i koautor značajnog broja naučnih i stručnih radova, dvije monofrafije, udžbenika, te je svojim radom dao značajan doprinos afirmaciji Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

“Ostaće u sjećanju kao jedan od najomiljenijih profesora i radnih kolega Rudarskog fakulteta u Prijedoru. Krasile su ga sve lijepe ljudske vrline – čovjekoljublje, ozbiljnost, odanost i empatija. Bio je posvećen poslu koji obavlja i prije svega studentima, čijim uspjesima se radovao i ponosio, te sve generacije kojima je predavao za njim iskreno tuguju”, saopšteno je u Univerzitetu u Banjoj Luci.