Magazin 28.11.2022.

Preminuo Rajko Petrov Nogo

ČITANJE: 1 minuta

Rajko Petrov Nogo, srpski pesnik, esejista i književni kritičar preminuo je jutros u 77. godini.

Kao dječak došao je iz rodnih Borija u Sarajevo i tu započeo školovanje. Nakon osnovne škole završio je učiteljsku školu u Sarajevu, diplomirao je jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik na sarajevskom Filozofskom fakultetu, a magistrirao na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Od 2000. godine predaje poeziju i kritiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. godine. Član je Udruženja književnika Srbije. Upravni odbor Udruženja književnika Srbije ga je 30. marta 2012. godine predložio za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti.

Član je prvog saziva Senata Republike Srpske od 1997, a ponovo je izabran 9. aprila 2009. godine. Dobitnik je 23 nagrade, a do kraja 2007. godine objavio je 52 knjige.