Vijesti 01.03.2021.

Preporuke Instituta: Gosti ne smiju pjevati i plesati

ČITANJE: 3 minute

Od danas je odobreno izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima, a Institut za javno zdravstvo RS izdao je preporuke.

Kako je navedeno na sajtu Instituta, izvоđаči muzikе trеbа dа pоštuјu dоbrе higiјеnskе prаksе i vеć dеfinisаnе еpidеmiоlоškе mјеrе kоје vаžе zа ugоstitеljskе оbјеktе.

Jedna od mjera je i zabrana оrgаnizоvаnja muzikе uživо u ugоstitеljskim оbјеktimа zа smјеštај, ishrаnu i pićе kојi imајu mаnjе оd 50 m2 prоstоrа kојi је nаmiјеnjеn gоstimа оbјеktа.

U ugоstitеljskim оbјеktimа zа smјеštај, ishrаnu i pićе kојi rаspоlаžu sа višе оd 50 m2 prоstоrа, izvоđеnjе muzikе uživо sе mоžе оrgаnizоvаti u pеriоdu оd 20 čаsоvа dо krаја rаdnоg vrеmеnа, isključivо pоd sljеdеćim uslоvimа i еpidеmiоlоškim mјеrаmа:

– Svаki ugоstitеljski оbјеkаt vоdi еvidеnciјu muzičаrа zа svаki dаn kаdа је muzikа uživо оrgаnizоvаnа (еvidеnciја оbuhvаtа imе i prеzimе i kоntаkt tеlеfоn).

– Odgovorno lice ugostiteljskog objekta upoznaje muzičare o važećim mjerama te se stara da se iste poštuju.

– Prilikom dolaska u ugostiteljski objekat muzičarima se mjeri temperatura i o istom se vodi evidencija. Osobe koje imaju povišenu temperaturu vraćaju se kući.

– Muzičari koji imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi kao kašalj i kratak dah, bol u grlu, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…) ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena COVID-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu s osobama sa sumnjom na COVID-19 ili osobama s potvrđenom COVID-19 infekcijom ne smiju učestvovati u izvođenju muzike u ugostiteljskim objektima.

– Za vrijeme boravka u ugostiteljskom objektu, uključujući dolazak i odlazak, muzičari treba da održavaju fizičku distancu od najmanje dva metra, kako između sebe, tako i prema gostima kao i da sprovode pravilnu higijenu ruku.

– Svi muzičari obavezno nose masku koja pokriva usta i nos izuzev pjevača i muzičara koji sviraju duvačke instrumente. Maske se koriste i prilikom odmora izuzev kada kada se konzumira hrana i piće.

– Za vrijeme odmora muzičari poštuju fizičku distancu od dva metra, kao i maksimalan broj osoba koji može sjediti za jednim, odnosno dva stola.

– Između bine (prostora za izvođenje muzike) i stolova potrebno je obezbijediti udaljenost od četiri metra.

– Bina (prostor za izvođenje) treba da bude tolike površine da se obezbijedi fizička distanca od dva metra između muzičara (jedan muzičar na četiri m2).

– Prilikom izvođenja muzike nije dozvoljeno kretanje muzičara van bine (prostora za izvođenje).

– Nije dozvoljeno plesanje niti pjevanje gostiju u ugostiteljskom objektu.

– Preporučuje se da se prilikom izvođenja muzike, ukoliko to uslovi dozvoljavaju, što više omogući prirodna ventilacija prostora (otvaranjem prozora).

– Preporučuje se da ugostiteljski objekti, ukoliko je to moguće, postave fizičke barijere (u vidu pleksiglasa) između većeg dijela prostora za izvođenje muzike i ostatka ugostiteljskog objekta,

– Jačina zvuka muzike koja se izvodi treba da bude tolike jačine da omogućava normalan govor među osobama koje sjede za jednim stolom bez potrebe da se primiču jedni drugima (jačina zvuka ne smije da prelazi 65 dB).

– Nakon završetka večeri tokom koje je izvođena muzika uživo potrebno je izvršiti detaljno čišćenje i prozračivanje ugostiteljskog objekta, prenose Nezavisne.

(A.M.)