Magazin 24.11.2015.

Prepoznajte igračke koje sadrže opasne materije

ČITANJE: 2 minute
medo
Uzroci zbog kojih je neka igračka označena kao opasna su razni, a odnose se na hemijski sastav, mogućnost od zadojivanja povreda, opekotina, gušenja, davljenja… Evo na šta bi roditelji trebalo da obrate pažnju.

Prema istraživanju Ecology Centera, svaka peta igračka sadrži olovo koje je otrovno i šteti nervnom sistemu. Štetne plastične igračke, sa druge strane, u dodiru sa tjelesnim izlučevinama ispuštaju otrovne i kancerogene hemikalije.
Otrovne hemikalije koje ne bi smjele da se pojavljuju u dječjim proizvodima su: brom, živa, olovo, kadmijum, antimon, arsen, hrom, kobalt, živa, nikal, kalaj… Te materije su alergene, kancerogene ili mogu imati drugi štetni uticaj na zdravlje, u zavisnosti od koncentracije i nivoa izloženosti.

Kako biste donekle bili sigurni da su igračke koje birate za svoje mališane pouzdane, evo nekoliko stvari na koje treba da obratite pažnju:

Sastojci od kojih su izrađene igračke, trebalo bi da budu navedeni na etiketi.

Provjerite ko je proizvođač i uvoznik igračke.

Birajte pouzdane i provjerene proizvođače i uvoznike igračaka.

Izbjegavajte PVC

Sjajna supstanca koja se nalazi na većini dodataka na odjeći je polivinil-klorid, ili poznatije – PVC.

PVC se izrađuje od ostataka plastike i može sadržati ftalate, supstance koje se dodaju plastici da bi bila fleksibilnija, a na ljude djeluju kao azbest. Dječje igračke koje su napravljene od PVC-a su zabranjene u Evropi, a u Americi su neke kompanije prestale dobrovoljno da ih proizvode. Pa, ipak, igračke napravljene od PVC-a se i dalje masovno proizvode u Kini.

Uvijek tražite oznaku reciklaže za PVC (V3), pa ćete znati da li su igračke napravljene od nje ili nisu.

Iako roditelji vjeruju drvenim igračkama, opasne supstance mogu se naći i u njima i to: PAU, nonilfenol, nikl, formaldehid, organska jedinjenja sa kalajem.

Boje i krede netoksične su ako se na etiketi nalazi oznaka ASTM D-4236.

Kada kupujete igračku, tražite sertifikat na kojem stoji zemlja porijekla, kao i oznaka „tested“ da je proizvod odobrila agencija za provjeru kvaliteta.

(Index.hr)