Vijesti 31.03.2016.

Presuda Šešelju: Šta je napisala sudija Latanci?

ČITANJE: 1 minuta
sudije hag
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je objavio sažetak presude i izdvojeno mišljenje sudije Flavije Latanci u procesu protiv Vojislava Šešelja.

Pretresno veće je oslobodilo krivice predsednika SRS po svih devet tačaka optužnice, od kojih su tri za zločine protiv čovečnosti, a šest za ratne zločine.

Sudija Latanci se nije saglasila sa većinom zaključaka većine članova Pretresnog veća i napomenula je da nije uzeta u obzir klima zastrašivanja kojoj je Vojislav Šešelj izlagao svedoke.

Ona je zaključila da većina članova Veća nije pružila dovoljno obrazloženja ili nikakvo obrazloženje kojima bi potkrepili svoje zaključke, a dodala je i da se većina članova veća oslonila na razloge koji nisu relevantni da bi se isključila Šešeljeva odgovornost.

Sudija Latanci je uverena da je u Hrvatskoj i BiH izvršen rasprostranjen i sistematski napad, kao i da su u tom kontekstu počinjeni zločini protiv čovečnosti, između ostalog i u Vojvodini.

Sažetak delimično suprotnog mišljenja sudije Latanci možete pronaći na ovom linku.

Takođe, objavljen je i sažetak presude, dostupan takođe na sajtu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na ovom linku.

(B92)